Mobiele menu

Determining the cost-effectiveness of an effective intervention to improve adherence among treatment-experienced HIV-infected patients in the Netherlands

Voor langdurige effectiviteit van hiv-behandeling dienen patiënten hun medicatie regelmatig en levenslang in te nemen. Niet alle patiënten wil of lukt het om altijd de medicatie volgens de voorschriften te gebruiken.

Studie

Dit project onderzocht de (kosten)effectiviteit van een therapietrouw-bevorderende interventie (AIMS) in HIV-zorg. De studie werd uitgevoerd in zeven HIV-klinieken, waarbij deelnemende patiënten willekeurig werden toegewezen aan het ontvangen van de AIMS-begeleiding versus reguliere zorg. De interventie bestaat uit 1-op-1 gesprekken met HIV-verpleegkundigen waarbij patiënten elektronische pillenpotjes gebruiken die de datum en tijd van medicatie inname registeren. De patiënten bespreken die informatie, identificeren problemen met medicatiegebruik, en oplossingen daarvoor.

Resultaten

Patiënten die de AIMS-interventie kregen, bleken het HIV-virus beter te onderdrukken dan patiënten die de reguliere zorg ontvingen. Bovendien is AIMS zowel goedkoper als effectiever dan de reguliere zorg. Verwacht wordt dat implementatie van AIMS zal leiden tot betere behandeluitkomsten en de opbrengsten zullen opwegen tegen de kosten van AIMS.
 

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Meer informatie

Lees meer informatie over hiv en de onderzoeken op onze themapagina over hiv.

Producten

Titel: Effectiveness and cost-effectiveness of a nurse-delivered intervention to improve adherence to treatment for HIV: a pragmatic, multicentre, open-label, randomised clinical trial.
Auteur: De Bruin, M., Oberjé, E., Viechtbauer, W., Nobel, H., Hiligsmann, M., Van Nieuwkoop, C., Veenstra, J., Pijnappel, F., Kroon, F., Van Zonneveld, L., Groeneveld, P. H. P., Van Broekhuizen, M., Evers, S. M. A. A., & Prins, J. M.
Magazine: The Lancet Infectious Diseases, 2017
Link: https://doi.org/10.1016/s1473-3099(16)30534-5
Titel: Cost-effectiveness of a nurse-based intervention(AIMS) to improve adherence among HIV-infected patients: design of a multi-centre randomisedcontrolled trial
Auteur: Oberjé, E., De Bruin, M., Evers, S. M. A. A., Viechtbauer, W., Nobel, H., Schaalma, H., McCambridge, J., Gras, L., Tousset, E., & Prins, J. M.
Magazine: BMC Health Services Research, 2013
Link: https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-274
Titel: Cost-effectiveness and Cost-utility of the Adherence Improving Self-management Strategy in Human Immunodeficiency Virus Care: A Trial-based Economic Evaluation.
Auteur: Wijnen, B., Oberjé, E., Evers, S. M. A. A., Prins, J. M., Nobel, H., Van Nieuwkoop, C., Veenstra, J., Pijnappel, F., Kroon, F., Van Zonneveld, L., Van Hulzen, A. G. W., Van Broekhuizen, M., & De Bruin, M.
Magazine: Clinical Infectious Diseases, 2018
Link: https://doi.org/10.1093/cid/ciy553

Verslagen


Eindverslag

Voor langdurige effectiviteit van hiv behandeling dienen patiënten hun medicatie regelmatig en levenslang in te nemen. Niet alle patiënten wil of lukt het om altijd de medicatie volgens de voorschriften te gebruiken. Dit project onderzocht de (kosten)effectiviteit van een therapietrouw-bevorderende interventie (AIMS) in HIV-zorg. De studie werd uitgevoerd in zeven HIV-klinieken, waarbij deelnemende patienten willekeurig werden toegewezen aan het ontvangen van de AIMS begeleiding versus reguliere zorg. De interventie bestaat uit 1-op-1 gesprekken met HIV-verpleegkundigen waarbij patiënten elektronische pillenpotjes gebruiken die de datum en tijd van medicatie inname registeren. De patienten bespreken die informatie, identificeren problemen met medicatiegebruik, en oplossingen daarvoor. Patiënten die de AIMS-interventie kregen, bleken het HIV-virus beter te onderdrukken dan patiënten die de reguliere zorg ontvingen. Bovendien is AIMS kosteneffectief: het is zowel goedkopen als effectiever dan de reguliere zorg. We verwachten dat implementatie van AIMS zal leiden betere behandeluitkomsten, waarbij de opbrengsten zullen opwegen tegen de kosten van AIMS.
Het hiv virus beschadigt afweercellen van het lichaam, waardoor een hiv patiënt vatbaarder wordt voor infecties. De hiv medicatie die wordt gebruikt onderdrukt het hiv virus, waardoor de door het hiv virus beschadigde afweer weer kan herstellen. Voor de werkzaamheid van de medicatie is het uiteraard van groot belang dat medicatie trouw wordt ingenomen. Dat blijkt in de praktijk voor veel mensen niet altijd even makkelijk te zijn. Er zijn twee hoofddoelen van dit onderzoek. Ten eerste willen we onderzoeken of een aanvullende vorm van begeleiding rondom de inname van de medicatie een kosteneffectieve toevoeging is aan de zorg die al wordt ontvangen. De ‘patiënt gerichte’ ondersteuning is al eerder onderzocht en bleek een positief effect te hebben op de medicatie inname onder 133 mensen die hiv medicatie gebruikten. Ook werd de begeleiding positief geëvalueerd door patiënten (gemiddeld een 8 uit 10 punten). Tevens willen we kijken of er een relatie is tussen hoe mensen de medicatie gebruiken en de vermenigvuldiging van het hiv in het bloed. Een tweede doel is om te onderzoeken wat de hiv consulenten verder aan ondersteuning bieden om het sociaal, emotioneel en fysiek welzijn van mensen met hiv te ondersteunen, en hoe deze zorg samenhangt met de tevredenheid van patiënten over de zorg en hun welzijn.

Kenmerken

Projectnummer:
1710022081
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D.M. de Bruin
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Amsterdam