Mobiele menu

Development and harmonization of pyrolysis GC-MS methods for the identification and quantification of micro- and nanoplastics

Projectomschrijving

Micro- en nanoplastics (MNP) zijn een zorg voor gezondheid en milieu, maar er is weinig bekend over de omvang van het probleem. De huidige analysetechnieken zijn niet in staat MNP betrouwbaar te meten in het milieu. Dit is van maatschappelijk belang om inzicht te krijgen in blootstelling en om beleidsstrategieën te ontwikkelen.

Doel

In dit project brengen de onderzoekers de factoren in kaart die de huidige analysemethoden verstoren. Daarna ontwikkelen ze een verbeterde en betrouwbare methode voor de identificatie en kwantificering van MNP. Ze concentreren zich op de meest voor de gezondheid relevante deeltjesgrootte; kleiner dan 10 μm.

Aanpak / werkwijze

Als eerste ontwikkelen ze de methode. Ze gebruiken verschillende plasticsoorten, verschillende deeltjesgrootten, en verschillende verouderingstoestanden (nieuw/ongebruikt en verweerd). Ze onderzoeken de invloed van deze factoren op verschillende thermoanalystische methoden, waarbij pyrolyse is gekoppeld aan gaschromatografie en massaspectrometrie (Py-GC-MS). ‘Machine learning’ wordt ingezet voor de data analyse.

Daarna vergelijken de onderzoekers de methode tussen laboratoria, om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde methode geharmoniseerd is over een grote verscheidenheid aan systemen. Daarbij gebruiken ze vijf verschillende milieumonsters, waaronder bodem, water en lucht.  

Als laatste sluit deze studie aan bij internationale projecten en normalisatie-initiatieven, om ervoor te zorgen dat de nieuwe methode geaccepteerd en breed ingezet gaat worden, ook in routinematige analyselaboratoria.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd door Ilke Adriaans, dr. A.M.B. Brunner, Jorg Roosma, Peter Tromp, Yvonne de Vroede en collega’s, van TNO. TNO werkt samen met KWR, Rijkswaterstaat, Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

Verwachte resultaten

Dit project resulteert in een verbeterde en geharmoniseerde methode om MNP op betrouwbare wijze te identificeren en te kwantificeren in milieumatrices, met een focus op deeltjes kleiner dan 10 μm. Er wordt inzicht verkregen in de invloed van de matrix, verwering en kunststofsamenstelling. De methode zal betrouwbare en vergelijkbare resultaten opleveren, onafhankelijk van de gebruikte apparatuur. Deze zijn essentieel voor een goede risicobeoordeling, beleidskeuzes en het begrijpen van de MNP-chemie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
04580012320013
Looptijd: 18%
Looptijd: 18 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
I Adriaans
Verantwoordelijke organisatie:
TNO