Mobiele menu

Development and implementation of a dyadic illness perception intervention for lower educated workers with a chronic disease and their partners: the DIPI-study.

Doel

Werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) ervaren vaak problemen bij het aanpassen aan de gevolgen van een chronische ziekte. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun gezondheid en werk. Lage gezondheidsvaardigheden en onjuiste ziektepercepties spelen hierin een belangrijke rol. In dit project is de interventie Dyadic Illness Perception Intervention (DIPI) ontwikkeld voor bedrijfsartsen die zich bezig houden met de begeleiding van werknemers die vanwege gezondheidsklachten langdurig (dreigen te) verzuimen.

Aanpak/werkwijze

De Dyadic Illness Perception Intervention (DIPI) is een methode gericht op het verbeteren van de bedrijfsgeneeskundige begeleiding van praktisch geschoolde werknemers die vanwege gezondheidsklachten langdurig (dreigen te) verzuimen. Twaalf bedrijfsartsen volgden de DIPI training en leerden hoe zij deze werknemers en hun naasten beter kunnen ondersteunen bij re-integratie naar werk door te interveniëren op inadequate ziektepercepties en beperkte gezondheidsvaardigheden. De bedrijfsartsen pasten de DIPI aanpak enkele maanden toe in hun spreekuur. Werknemers en naasten vulden tweemaal een vragenlijst in over ziektepercepties, zelfmanagement en sociale steun.

Resultaten

Door onvoldoende inclusie, als gevolg van COVID-19 en daarmee toegenomen werkdruk en aangepaste spreekuren, was het niet mogelijk het effect van DIPI te bepalen op deze uitkomsten en op terugkeer naar werk. Opbrengsten van dit project zijn een training en handleiding voor bedrijfsartsen, factsheets en folders, en een online webinar.

Producten

Titel: Factsheet 'Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden en inadequate ziektepercepties van praktisch geschoolde werkenden en hun naasten'
Titel: Procesevaluatie DIPI-interventie
Titel: Development of a dyadic illness perception intervention adapted to the needs of lower educated workers with a chronic disease

Kenmerken

Projectnummer:
531001402
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.J. de Vries
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen