Mobiele menu

Development and use of a decision support tool for cooperation between emergency departments and out-of-hours cooperatives of general practitioners

Doel

Het ontwikkelen en gebruiken van een hulpmiddel voor het nemen van beslissingen in de samenwerking tussen spoedzorg en huisartsenpraktijken.

Resultaten

Een simulatiemodel voor samenwerking tussen HAP en SEH dat zowel conceptueel als kwantitatief inzicht geeft in de performance van beide zorgaanbieders, als in de impact van verschillende inrichtingsmodellen op die performance door de mogelijkheid om verschillende scenario's en varianten door te rekenen. Het model lijkt vooral geschikt te zijn voor beleidsbeslissingen over bepaalde vormen van samenwerking op lokaal en regionaal niveau en minder geschikt voor optimaliseren van de uitvoeringsprocessen op de werkvloer. De procesanalyses en simulatieontwikkeling vergroten inzicht in samenhang en wederzijdse afhankelijkheden HAP en SEH aanzienlijk. Door de lange duur van besluitvormingsprocessen is de directe impact van interactieve simulatie beperkt.

Verslagen


Eindverslag

• Het ontwikkelde simulatiemodel voor samenwerking tussen HAP en SEH geeft zowel conceptueel als kwantitatief inzicht in de performance van beide zorgaanbieders, als in de impact van verschillende inrichtingsmodellen op die performance.
• De belangrijkste performance indicators voor spoedeisende zorg zijn wachttijd en financiële opbrengsten.
• Verschuiving van laagurgente patiëntenstromen van SEH naar HAP leidt tot een afname van kosten bij de SEH die groter is dan de toename van kosten bij de HAP.
• De belangrijkste knelpunten in het zorgproces zijn het aantal behandelkamers op de SEH, en de productiviteit van artsen en doktersassistenten bij de HAP.
• Dit simulatiemodel lijkt vooral geschikt te zijn voor beleidsbeslissingen over bepaalde vormen van samenwerking op lokaal en regionaal niveau, en minder geschikt voor optimaliseren van de uitvoeringsprocessen op de werkvloer.
• Door de lange duur van besluitvormingsprocessen is de directe impact van interactieve simulatie beperkt.
• Procesanalyses en simulatieontwikkeling vergroten inzicht in samenhang en wederzijdse afhankelijkheden HAP en SEH aanzienlijk.
• Dit simulatiemodel van HAP-SEH samenwerking biedt flexibel mogelijkheid scenario's en varianten door te rekenen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
510000011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.F. van Stel
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht