Mobiele menu

Development and validation of a novel strategy to reduce the use of transgenic and knockout mice

Genetisch veranderde muizen worden veel gebruikt bij het bestuderen van de biologie van huid en huidziekten. De onderzoekers hebben in vitro huidmodellen ontwikkeld die de menselijke huid zeer dicht benaderen. Ook hebben ze technieken toegepast om de activiteit van bepaalde genen in de diverse cellen van de huid uit te schakelen met behulp van lenti-virussen. De uitkomsten van studies met deze in vitro modellen zijn vergeleken met die van dierexperimenten die eerder waren verkregen. Daarbij is vooral gekeken naar bepaalde activeringsroutes in cellen. De conclusie is dat de driedimensionale in vitro huidmodellen zich goed lenen voor genetische technieken om het gedrag van cellen en weefsel te bestuderen. In het onderzoek van de biologie van de huid kan deze technologie het gebruik van knockout en transgene muizen verminderen.

Producten

Titel: The cystatin M/E-cathepsin L balance is essential for tissue homeostasis in epidermis, hair follicles, and cornea
Auteur: Patrick L. J. M. Zeeuwen, Ivonne M. J. J. van Vlijmen-Willems, Tsing Cheng, Diana Rodijk-Olthuis, Kiyotaka Hitomi, Ikuko Hara-Nishimura, Susan John, Neil Smyth, Thomas Reinheckel, Wiljan J. A. J. Hendriks, and Joost Schalkwijk
Magazine: The FASEB Journal
Titel: Expression of the Vanin Gene Family in Normal and Inflamed Human Skin
Auteur: Jansen PA, Kamsteeg M, Rodijk-Olthuis D, van Vlijmen-Willems IM, de Jongh GJ, Bergers M, Tjabringa GS, Zeeuwen PL, Schalkwijk J
Magazine: Journal of Investigative Dermatology
Titel: Psoriasis Risk Genes of the Late Cornified Envelope-3 Group Are Distinctly Expressed Compared with Genes of Other LCE Groups
Auteur: Judith G.M. Bergboer, Geuranne S. Tjabringa, Marijke Kamsteeg, Ivonne M.J.J. van Vlijmen-Willems, Diana Rodijk-Olthuis, Patrick A.M. Jansen, Jean-Yves Thuret,† Masashi Narita,† Akemi Ishida-Yamamoto, Patrick L.J.M. Zeeuwen, and Joost Schalkwijk
Magazine: American Journal of Pathology
Titel: The cystatin M / E-controlled pathway of skin barrier formation: expression of its key components in psoriasis and atopic dermatitis
Auteur: Cheng T, Tjabringa GS, van Vlijmen-Willems IM, Hitomi K, van Erp PE, Schalkwijk J, Zeeuwen PL
Magazine: British Journal of Dermatology
Titel: Beta-defensin-2 protein is a serum biomarker for disease activity in psoriasis and reaches biologically relevant concentrations in lesional skin
Auteur: Jansen PA, Rodijk-Olthuis D, Hollox EJ, Kamsteeg M, Tjabringa GS, de Jongh GJ,van Vlijmen-Willems IM, Bergboer JG, van Rossum MM, de Jong EM, den Heijer M,Evers AW, Bergers M, Armour JA, Zeeuwen PL, Schalkwijk J
Magazine: PLoS ONE
Titel: Type 2 Helper T-Cell Cytokines Induce Morphologic and Molecular Characteristics of Atopic Dermatitis in Human Skin Equivalent
Auteur: Marijke Kamsteeg, Mieke Bergers,Roelie de Boer, Patrick L.J.M. Zeeuwen, Stanleyson V. Hato, Joost Schalkwijk, and Geuranne S. Tjabringa
Magazine: American Journal of Pathology
Titel: Development and validation of human psoriatic skin equivalents.
Auteur: Tjabringa G, Bergers M, van Rens D, de Boer R, Lamme E, Schalkwijk J.
Magazine: American Journal of Pathology

Verslagen


Eindverslag

Het gebruik van diermodellen met transgene of knockout muizen is een belangrijk hulpmiddel in biomedisch onderzoek om inzicht te krijgen in mechanismen van ziekteprocessen. Het wetenschappelijke, maatschappelijke en commerciële belang van dit onderzoek moet afgewogen worden tegen het daarmee gepaard gaande ongerief voor dieren. In dit project beogen wij het gebruik van transgene of knockout dieren voor onderzoek aan biologie van huid en huidziekten te verminderen/vervangen door het combineren van twee technologieën: het generen van in vitro huid modellen die de menselijk huid zeer dicht benaderen, en het gebruik van gen-knockdown of gen-expressie technologie d.m.v. lentivirussen. In de eerste helft van het project hebben wij materialen en technologieën gemaakt en geevalueerd. Deze worden in het tweede deel toegepast om een biochemische route in de huid te onderzoeken. Wij hopen hiermee resultaten te verkrijgen die vergeleken kunnen worden met bevindingen in proefdieren (zijn reeds bekend uit ons vorige onderzoek). Wanneer deze resultaten goed overeenstemmen zal dat de overtuigingskracht van onze aanpak en dus de implementatie ten goede komen. Wij verspreiden de hier verkregen resultaten d.m.v. publicaties in vaktijdschriften en op congressen waar wij workshops organiseren over het gebruik van in vitro huidmodellen voor het vervangen/verminderen van proefdieren.

Het gebruik van diermodellen met transgene of knockout muizen is een belangrijk hulpmiddel in biomedisch onderzoek om inzicht te krijgen in mechanismen van ziekteprocessen. Het wetenschappelijke, maatschappelijke en commerciele belang van dit onderzoek moet afgewogen worden tegen het daarmee gepaard gaande ongerief voor dieren. In dit project beogen wij het gebruik van transgene of knockout dieren voor onderzoek aan biologie van huid en huidziekten te verminderen/vervangen door het combineren van twee technologieen: het generen van in vitro huid modellen die de menselijk huid zeer dicht benaderen, en het gebruik van gen knockdown technologie d.m.v. lentivirussen. In de eerste helft van het project hebben wij materialen en technologieen gemaakt en geevalueerd. Deze worden in het tweede deel toegepast om een biochemische route in de huid te onderzoeken. Wij hopen hiermee resultaten te verkrijgen die vergeleken kunnen worden met bevindingen in proefdieren (zijn reeds bekend uit ons vorige onderzoek). Wanneer deze resultaten goed overeenstemmen zal dat de overtuigingskracht van onze aanpak en dus de implementatie ten goede komen. Wij verspreiden de hier verkregen resultaten d.m.v. publicaties in vaktijdschriften en op twee congressen waar wij een workshop willen organiseren over het gebruik van genetische in vitro huidmodellen voor het vervangen/verminderen van proefdieren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114000084
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2010
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J. Schalkwijk
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc