Mobiele menu

Development of a diagnostic prediction tool for general practice, based on routine registration data (PREDICT)

Ontwikkeling van een diagnostische predictie-tool voor de huisarts (PREDICT)

Patiënten bezoeken hun huisarts meestal met vragen over hun gezondheid. De huisarts luistert naar de patiënt en stelt een waarschijnlijkheidsdiagnose die gebaseerd is op het verhaal, het lichamelijk onderzoek, en soms ook op basis van aanvullend onderzoek. Enkel de klacht voorspelt in belangrijke mate de kans op een juiste diagnose. Zo zal de diagnose bij een patiënt die hoest meestal een verkoudheid zijn, soms een longontsteking en zelden longkanker. Allerlei factoren zoals leeftijd, geslacht en ook het eerder hebben gehad van een longontsteking beïnvloeden die kans.

Doel en werkwijze

In dit onderzoeksproject ontwikkelen we een ondersteuningstool voor huisartsen, waarmee deze tijdens het spreekuur realtime een betere inschatting kunnen maken van de kans op een bepaalde diagnose. We gaan daarbij uit van de klacht van de patiënt en een aantal persoonlijke en contextfactoren. De ondersteuningstool geven we vorm in nauwe samenwerking met huisartsen en testen we vervolgens uit in een aantal praktijken.

Kenmerken

Projectnummer:
839150005
Looptijd: 46%
Looptijd: 46 %
2021
2027
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. H.J. Schers MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde door aioto’s

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we onderzoek naar wetenschappelijke vragen uit de dagelijkse praktijk. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.