Mobiele menu

Development of a Mentalization Based Treatment protocol for adults with psychological/psychiatric problems and a Visual Impairment (MBT-VI) and Mentalization Based Support for their relatives and caregivers (MBS-VI).

Mensen met een visuele beperking hebben vaker te maken met psychische/psychiatrische problemen dan mensen zonder deze beperking.

Doel

Het doel van dit project is om een protocol - een Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) interventie – te ontwikkelen voor het behandelen van mensen met een visuele beperking en psychologische/psychiatrische problemen. Het protocol zorgt ervoor dat alle MBT-therapeuten in Nederland op dezelfde manier gaan werken. Daarnaast is er aandacht voor de begeleiders van deze mensen om hun competenties te verbeteren en de kwaliteit van de begeleiding te vergroten.

Werkwijze

Er zal een protocol ontwikkeld worden voor een Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT). De nieuwe MBT interventie is gericht op het verbeteren van het vermogen van personen met een visuele beperking om te mentaliseren, dat wil zeggen: nadenken over wat je zelf en anderen denken, voelen of bedoelen. Daarmee zal de interventie ook gericht zijn op het verminderen van psychische problematiek, stress, eenzaamheid, problematisch gedrag, op het verhogen van de kwaliteit van leven en op het verbeteren van sociale relaties. Daarnaast zal er een Mentaliseren Bevorderende Begeleidingsrichtlijn en een cursusdraaiboek opgesteld worden ten behoeve van de verwanten en begeleiders van deze mensen.

Producten

Titel: MBT-VI protocol
Auteur: Braakman, J. & Sterkenburg, P.S.
Titel: MBT-VI- introductie voor de cliënt en naasten
Auteur: Braakman, J. & Sterkenburg, P.S.
Titel: Informatie-brochure horende bij MBT-VI introductie voor de cliënt
Auteur: Braakman, J. & Sterkenburg, P.S.
Titel: Mentaliseren bevorderende therapie: ook voor mensen met een visuele beperking!
Auteur: Braakman, J.
Titel: Mentalization-Based Treatment voor mensen met een visuele beperking en psychische problematiek.
Auteur: Braakman, J.
Titel: Hechting en trauma in de (L)VG.
Auteur: Braakman, J. & Van Haaften, K.
Titel: Adjustment in the MBT protocol for treatment of adults with a visual impairment and psychological/ psychiatric problems (MBT-VI): a systematic literature review and a Delphi Study
Auteur: Jessica Braakman, Francien Dekker, Paula Sterkenburg
Titel: Core themes and components in Mentalization-Based Treatment of children and adults with psychological or psychiatric problems: a systematic literature review.
Auteur: Jessica Braakman, Francien Dekker, Paula Sterkenburg
Titel: Core themes and components in Mentalization-Based Treatment of children and adults with psychological or psychiatric problems: a systematic literature review.
Auteur: Jessica Braakman, Francien Dekker, Paula Sterkenburg
Titel: Visuele en psychische/psychiatrische problematiek: mentaliseren Bevorderdende Therapie (MBT-VI) & mentaliseren bevordende begeleiding (MBB-VI)
Auteur: Braakman, J.
Titel: Adjustment in the MBT protocol for treatment of adults with a visual impairment and psychological/ psychiatric problems (MBT-VI): a systematic literature review and a Delphi Study.
Auteur: Jessica Braakman, Francien Dekker, Paula Sterkenburg
Titel: Psychotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking
Auteur: Sterkenburg, P.S. & Braakman, J.
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Psychiatrie
Titel: MBB-training
Auteur: Braakman, J. & Sterkenburg, P.S.

Verslagen


Eindverslag

Veel personen met een visuele beperking hebben te maken met psychische (/psychiatrische) problemen. Zo komen depressie- en angstsymptomen vaak voor bij slechtziende volwassenen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) het mentaliseren bevordert en ook psychische problematiek en stress vermindert (Bateman & Fonagy, 2012). Mentaliseren is het vermogen om jezelf en anderen te begrijpen in termen van mentale toestanden, zoals gevoelens, gedachten en verlangens.
Het doel van dit project was om zowel een MBT-protocol te ontwikkelen voor personen met een visuele beperking (MBT-VI) als een richtlijn Mentaliserende Bevorderende Begeleiding (MBB-VI) voor begeleiders en andere betrokken. MBT-VI en MBB-VI zijn ontwikkeld op basis van inzichten uit een systematisch literatuurstudie en een Delphi-studie.

Het doel van de literatuurstudie was om een overzicht te verkrijgen van welke MBT-interventies er zijn voor verschillende aandoeningen en het in kaart brengen van de elementen in de verschillende MBT-interventies. Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat de elementen verschilden tussen de programma’s. Zo varieerde, bijvoorbeeld de duur van een interventie 6-12 weken tot 36 maanden. Verschillen in de elementen kunnen veroorzaakt worden door verschillen in doelstellingen en/of de focus op verschillende doelgroepen. Kijkend naar de effectiviteit van de interventies kunnen we concluderen dat vooral de MBT-interventies gericht op adolescenten en volwassenen met een (borderline) persoonlijkheidsstoornis vooral effectief zijn; positieve behandelwinsten werden in deze studies ook in de maanden na de behandeling nog gevonden. Onze studie geeft geen eenduidig antwoord op de vraag welke elementen aanwezig zijn in effectieve of niet-effectieve MBT-interventies.

Het doel van de Delphi studie was om te onderzoeken welke thema’s (factoren) er van belang zijn in het aanpassen van de behandelingen voor cliënten met een visuele beperking. In deze studie zijn door middel van interviews ervaringen van cliënten, naasten en professionals (n=36) onderzocht. Er zijn zeven factoren (thema’s) waarmee rekening gehouden moet worden in de behandeling aan cliënten met een visuele beperking, namelijk: visuele beperking, sociale omgeving, stress, emoties, professionals, behandelsetting en materialen. Een cliënt met een visuele beperking kan herhaaldelijk geconfronteerd worden met zijn verlies, omdat nieuwe problemen/ situaties hun verlies opnieuw laten opleven. Professionals dienen zich bewust te zijn van de terugkerende confrontaties met verlies van het gezichtsvermogen, en dat deze kunnen leiden tot psychische problemen. Cliënten ervaren veel praktische en emotionele steun vanuit hun sociale omgeving. Zowel de cliënt zelf als de naasten kunnen problemen ervaren met het visusverlies van hunzelf of hun naaste. Psycho-educatie voor zowel cliënt als zijn naasten, kan beter begrip voor elkaar tot gevolg hebben. Bij groepsbehandelingen is het zinvol om na te denken over de groepssamenstelling. De deelnemers adviseerden om verschillende groepen te hebben voor blinde en slechtziende cliënten en deze niet samen in één groep te plaatsen. Van belang is dat de professional afstemt op de behoefte van de cliënt. In de praktijk kan dit betekenen dat de aanpassingen die er nodig zijn in de behandeling, per cliënt verschilt.

Het MBT-VI protocol is geschreven op basis van bovenstaande studies. De mentaliserende basishouding van de professional wordt binnen de MBT-VI als belangrijk ervaren. Om de professionals rondom de cliënt bewust te maken van hun eigen mentaliserende basishouding en welke invloed deze heeft op de cliënten is er een Mentaliseren Bevorderende Begeleiding-training (MBB-VI) ontwikkelt.

Het project heeft op basis van onderzoek een MBT-VI protocol en MBB-training als resultaat. MBT-VI kan door alle MBT-therapeuten in Nederland gebruikt worden en is gericht op het verbeteren van het mentaliserend vermogen bij cliënten m

Doel van dit project is dat personen met VI en psychologische/psychiatrische problematiek een op hen afgestemde interventie krijgen aangeboden en dat een protocol door alle Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) therapeuten in Nederland kan worden gebruikt. De nieuwe MBT-VI (VI: visual impairment / visuele beperking) interventie is gericht op het verbeteren van het vermogen van deze personen om te mentaliseren, op het verminderen van psychische problematiek, stress, eenzaamheid, problematisch gedrag en op het verhogen van de kwaliteit van leven en sociale relaties. De Mentaliseren Bevorderende Begeleiding voor hun verwanten en begeleiders (MBB-VI) richtlijn en het MBB-VI cursusdraaiboek hebben als doel om het gevoel van competentie van begeleiders te verbeteren en de kwaliteit van begeleiding voor mensen met een VI te vergroten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639010004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P.S. Sterkenburg PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam