Mobiele menu

Development of a self-management programme to facilitate optimal social and work participation among early arthritis patients

Projectomschrijving

Door zelfmanagement in beweging
Artritis geeft door pijn en stijfheid van de gewrichten belemmeringen in sociale activiteiten en werk. Bij 30% van de werkende mensen met (reumatische) artritis treedt zelfs binnen twee jaar arbeidsongeschiktheid op. Door verlies van betaalde arbeid verslechtert de gezondheid. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Het Erasmus MC springt hierop in met de ontwikkeling en toetsing van een zelfmanagementprogramma. Het programma moet patiënten op het werk in staat stellen beter om te gaan met hun ziekte. Het onderzoek zoomt onder meer in op individuele factoren en omgevingsfactoren die van invloed zijn op werkvermogen en zelfmanagement. Vraag is ook welke strategieën patiënten gebruiken om problemen op het werk aan te pakken.

Doelstelling
Realisatie van een op maat gesneden zelfmanagementprogramma voor werkende mensen met vroege (reumatische) artritis. Het programma moet bijdragen aan sociale participatie en arbeidsproductiviteit. Bovendien moet het leiden tot een afname van ziekteverzuim, werkgerelateerde  arbeidsongeschiktheid en vroegpensioen.

Producten

Titel: Consequences of inflammatory arthritis for workplace productivity loss and sick leave: a systematic review
Auteur: Marie-Louise B Lenssinck,1,2 Alex Burdorf,1 Annelies Boonen,3 Monique A Gignac,4, Johanna M W Hazes,2 Jolanda J Luime2 1 Department of Public Health,Erasmus MC, University Medical Centre Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands 2 Department of Rheumatology, Erasmus MC, University Medical Centre Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands 3 Department of Internal Medicine, Division of Rheumatology, University Hospital Maastricht and Caphri Research Institute, Maastricht, The Netherlands 4 Arthritis Commu
Magazine: Annals of the Rheumatic Diseases

Verslagen


Eindverslag

Artritis geeft door pijn en stijfheid van de gewrichten belemmeringen in sociale activiteiten en werk. Bij 30% van de werkende mensen met (reumatische) artritis treedt zelfs binnen twee jaar arbeidsongeschiktheid op. Door verlies van betaalde arbeid verslechtert de gezondheid. Zo ontstaat een vicieuze cirkel.
Het Erasmus MC heeft daarom, na grondig vooronderzoek, smart@work ontwikkeld, een e-health zelfmanagementprogramma over werk voor mensen met ontstekingsreuma. Smart@work blijkt een haalbare interventie. Daarnaast zijn patiënten en reumaconsulenten tevreden over de inhoud en vorm van smart@work en de reumaconsulenten zien het als een waardevolle bijdrage aan de zorg die reumaconsulenten leveren. Dit vooronderzoek levert waardevolle input voor het maken van een nieuwe versie van smart@work. De effecten van smart@work op het ziekteverzuim en het werkvermogen zullen binnen vervolgonderzoek (RCT) worden onderzocht.

Door zelfmanagement in beweging

Artritis geeft door pijn en stijfheid van de gewrichten belemmeringen in sociale activiteiten en werk. Bij 30% van de werkende mensen met (reumatische) artritis treedt zelfs binnen twee jaar arbeidsongeschiktheid op. Door verlies van betaalde arbeid verslechtert de gezondheid. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Het Erasmus MC springt hierop in met de ontwikkeling en toetsing van een zelfmanagementprogramma. Het programma moet patiënten op het werk in staat stellen beter om te gaan met hun ziekte. Het onderzoek zoomt onder meer in op individuele factoren en omgevingsfactoren die van invloed zijn op werkvermogen en zelfmanagement. Vraag is ook welke strategieën patiënten gebruiken om problemen op het werk aan te pakken. Een pilot met het programma in twee reumatologieklinieken moet antwoord geven op de vraag of het mogelijk is een zelfmanagementprogramma te introduceren in de curatieve gezondheidszorg tijdens de diagnostische fase van de ziekte.

Samenvatting van de aanvraag

Artritis gaat gepaard met pijn en stijfheid van de gewrichten waardoor bewegingen worden beperkt en belemmeringen in sociale activiteiten en werk ontstaan. Bij werkende mensen waarbij (reumatische) artritis wordt gediagnosticeerd kan arbeidsongeschiktheid snel optreden, zelfs tot 30% van de gevallen binnen 2 jaar [Geuskens 2007]. Verlies van betaalde arbeid zal de gezondheid verder verslechteren waardoor een vicieuze cirkel ontstaat [Schuring 2007]. Er is behoefte aan zelf-management voor werknemers mat artritis, dat hen in staat stelt beter om te gaan met hun ziekte op het werk. Recent onderzoek geeft aan dat de volgende elementen daarin belangrijk zijn: adoptie van een actieve stijl van omgaan met de ziekte, verbeteren van zelf-redzaamheid om problemen op werk aan te pakken tijdens ziekte-aanvallen, advies over werkaanpassingen gericht op het specifieke werk van de patient en het vergroten van de vaardigheden van de patient om aanpassingen op het werk gerealiseerd te krijgen (empowerment). Deze studie bestaat uit 3 opeenvolgende onderdelen, die gezamenlijk leiden tot de ontwikkeling en pilot-invoering van een op maat gesneden zelf-management programma voor werkenden met vroege (reumatische) artritis. De onderzoeksvragen zijn: 1. Welke individuele factoren, ziekte-aspecten en werkomstandigheden hebben een negatieve invloed op het werkvermogen (productiviteitsverlies op het werk, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, baanverandering) en welke strategieën gebruiken patiënten op dit moment om hun problemen met werk aan te pakken? 2. Welke belemmerende en bevorderende factoren ondervinden patiënten bij hun zelf-management van ziekte en werk, en wat is de rol van direct betrokkenen hierin? 3. Is het mogelijk een zelfmanagement programma te introduceren in de curatieve gezondheidszorg tijdens de diagnostische fase van de ziekte? Onderdeel 1: Determinanten van gereduceerd werkvermogen en strategieën om problemen aan te pakken Onderdeel 1-A bestaat uit een analyse van de belangrijkste determinanten (ziekte, individu, werk) op werkvermogen (productiviteit op werk, verzuim, arbeidsongeschiktheid, baanverandering) in het Rotterdam Early Arthritis Cohort (REACH). De REACH studie heeft reeds 900 patiënten geïncludeerd, waarvan ruim 300 werkenden met vroege artritis waarvan 35% (n=100) werkaanpassingen rapporteren. In onderdeel 1-B worden onder deze 100 werknemers telefonische interviews gedaan over de precieze inhoud van de werkaanpassingen (veranderingen in taken, tijd, omgeving), zelfmanagement (coping stijl, gedrag bij problemen, successen bij oplossen daarvan), betrokkenen en belemmerende en bevorderende factoren. Onderdeel 2: Belemmeringen, successen en zelf-management In onderdeel 2-A worden teminste twee focus groupen gehouden met 6-8 werkenden met artritis om de complexe processen rond werkaanpassingen beter te duiden en de specifieke rol van diverse betrokkenen te bediscussiëren. We verwachten de volgende aspecten te bespreken: acceptatie van ziekte, ervaringen op werk met ziekte, ziekte management op werk, werk aanpassingen, communicatie met leidinggevenden en collega's, informatiebehoefte, en rol van diverse artsen. In onderdeel 2-B wordt het zelf-management programma ontwikkeld, gebaseerd op literatuur, informatie uit onderdeel 1 en discussies in de focus groupen. Het programma bestaat uit een folder (algemene informatie), brochure's met adviezen en zelftest-instrumenten (voor werknemers met weinig ervaring/toegang tot internet), een advies-op-maat internet vragenlijst, een website met lidmaatschap voor werknemers met artritis met informatie over zelf-management strategieën, en een discussieforum om ervaringen en tips uit te wisselen. Het kernidee van het zelf-management programma is het "recht op werk" van werkenden met artritis en het aanbieden van kennis, ervaring en instrumenten om dit zelf (mede) te realiseren. Onderdeel 3: Toepassing van zelf-management in de praktijk Twee reumatologie klinieken zullen gedurende 1 jaar het programma aanbieden aan werkenden met vroege artritis (n=100). Het programma is gestructureerd rond het vaststellen van de behoeften van de patiënt in de invloed van ziekte op werk, potentiële oplossingen, mogelijkheden om hieraan te werken via betrokken groepen, en advies en ondersteuning om zelfstandig noodzakelijke stappen te zetten om dit te realiseren. Gespecialiseerde verpleegkundigen (reeds werkzaam bij reumaklinieken)introduceren het programma bij werkende patiënten door toelichting en benadrukken van belang. Indien noodzakelijk illustreren zij het gebruik ervan door uitleg over beschikbare materialen, hoe deze te gebruiken en de ondersteunende rol bij het realiseren van zelfmanagement op de werkplek. De proefintroductie wordt geëvalueerd op acceptatie en gebruik door patiënten en bruikbaarheid. Indien bruikbaarheid wordt aangetoond, zal een formele evaluatie volgen van de kosten-effectiviteit in een vervolgonderzoek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
300020004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. A. Burdorf
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC