Mobiele menu

In dialoog over Mentale Kracht

Doel 

Dit project heeft als doel het versterken van de mentale veerkracht in 8 werkgebieden. De 8 gebieden bestaan uit de gemeente Eindhoven opgedeeld in 4 stadsdelen, en de randgemeenten ingedeeld in 4 samenwerkende gebieden. 

Aanpak

Het tijdig opmerken van signalen die psychische problemen aankondigen, kan voorkomen dat iemands mentale problemen zorgen voor maatschappelijke uitval, zoals werkloosheid of overlast gevend gedrag. Dit project doet dit middels dialoogsessies te organiseren in wijken waardoor inwoners geactiveerd raken. 

Daarnaast zet dit project voor inwoners het nieuwe online platform ‘De stap naar gezonder’ in. Op dit platform zijn verschillende blogs, artikelen, en cursussen te volgen die een relatie hebben met mentale veerkracht. Door evaluatie van de dialoogsessies wordt in kaart gebracht of en welke terugkerende thema’s en verbeterpunten er zijn binnen een werkgebied. 

Deze werkwijze wordt vervolgens geborgd in het samenwerkingsverband Vitaal in Brainport. Aan dit samenwerkingsverband wordt geadviseerd over behulpzame acties.

Samenwerkingspartners

In dit project werken GGzE, de gemeente Eindhoven, GROZzerdam Vitaal in Brainport, expertisecentrum voor ervaringsdeskundigheid Markieza en Zorggroep PoZoB (PraktijkOndersteuning ZuidOostBrabant) samen.

Kenmerken

Projectnummer:
10610162210005
Looptijd: 65%
Looptijd: 65 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Tauran - Franssen
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Eindhoven