Mobiele menu

Diamuraal Regio Eemland

Diamuraal Regio Eemland is een diabeteszorggroep. Daarin werken eerste en tweede lijn samen. De projectgroep is erin geslaagd binnen twee jaar basiszorg te garanderen voor 9.100 diabetespatiënten. Binnen het project is een keteninformatiesysteem (KIS) ontwikkeld.

De ICT voorziet in:

  • ziekte-managementinformatie voor zorgverleners
  • informatie aan patiënt over diens eigen behandelplan

De patiënt heeft een eigen ingang in zijn elektronisch patiëntendossier. Observaties duiden erop, dat de patiënt hiermee wordt ondersteund in zelfzorg. En in het adequaat vragen om hulp aan zijn behandelteam.

Deze diabeteszorg is gecontracteerd als een basispakket volgens een keten-DBC. Inmiddels vindt dit zorgconcept navolging bij 9 andere diabeteszorggroepen. 40% van de huisartsen in de regio neemt niet deel aan de zorggroep. Vaak omdat zij een een tweede informatiesysteem te belastend vinden.

Belangrijkste motivatie voor draagvlak zijn inhoudelijke, kwaliteitsverbeterende aspecten.

Belangrijk voor implementatie is:

  • feedbackrapportages
  • bijscholings/feedbackbijeenkomsten
  • formeren van een kleine organisatie met inhoudsdeskundigen die worden vrijgespeeld voor implementatiewerkzaamheden

Verslagen


Eindverslag

Diamuraal Regio Eemland is een diabeteszorggroep waarbinnen eerste en tweede lijn succesvol samenwerken. Het project is erin geslaagd binnen 2 jaar voor ruim 9.100 patiënten met diabetes mellitus, grotendeels type 2, basiszorg te garanderen conform nationale richtlijnen en standaarden. Dit is in belangrijke mate gefaciliteerd door gebruikmaking van moderne ICT, welke voorziet in ziekte-managementinformatie voor de zorgverleners alsmede optimale informatie aan de patiënt over diens eigen behandelplan. De patiënt heeft daartoe een eigen ingang in zijn elektronisch patiëntendossier. In deze fase beschikbare observaties duiden erop, dat de patiënt hiermee ondersteund wordt in zelfzorg en in het adequaat vragen om hulp aan zijn behandelteam. Aldus geleverde diabeteszorg is gecontracteerd als een basispakket volgens het principe van de ketenDBC. Inmiddels vindt het zorgconcept met gebruik van het KIS dat binnen het project ontwikkeld is, navolging bij 9 andere diabeteszorggroepen in het land. Niettegenstaande het succes moet geconstateerd worden dat er blijkbaar voor 40% van de huisartsen in het regionale verzorgingsgebied redenen zijn om nog niet deel te nemen aan de zorggroep. Dit betreft vaak bezwaren tegen het gebruik van een tweede informatiesysteem naast het HIS/ZIS De inhoudelijke, kwaliteitsverbeterende aspecten vormen de belangrijkste motivatie voor draagvlak en derhalve kunnen feedbackrapportages met analyse van de spiegelinformatie alsmede gecombineerde bijscholings-/feedbackbijeenkomsten een waardevolle bijdrage in de implementatie en bestendiging leveren. Het formeren van een kleine organisatie bestaande uit inhoudsdeskundigen die vrijgespeeld worden voor implementatiewerkzaamheden is eveneens waardevol gebleken.
Diamuraal Regio Eemland is een diabeteszorggroep waarbinnen eerste en tweede lijn succesvol samenwerken. Het project is erin geslaagd binnen 16 maanden voor ruim 7.700 patienten met diabetes mellitus, grotendeels type 2, basiszorg te garanderen conform nationale richtlijnen en standaarden. Dit is in belangrijke mate gefaciliteerd door gebruikmaking van moderne ICT, welke voorziet in ziekte-managementinformatie voor de zorgverleners alsmede optimale informatie aan de patient over diens eigen behandelplan. De patient heeft daartoe een eigen ingang in zijn elektronisch patientendossier. In deze fase beschikbare observaties duiden erop, dat de patient hiermee ondersteund wordt in zelfzorg en in het adequaat vragen om hulp aan zijn behandelteam. Aldus geleverde diabeteszorg is gecontracteerd als een basispakket volgens het principe van de ketenDBC.

Kenmerken

Projectnummer:
76200003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2009
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L.T. Dijkhorst-Oei
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsen Vereniging Eemland