Mobiele menu

Dichtbij meedoen

Projectomschrijving

In 2022 heeft de gemeente Heereveen onderzoek gedaan naar wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Uit dit onderzoek werden de volgende conclusies getrokken:

  • mensen met dementie hebben behoefte aan reguliere dagelijkse activiteiten;
  • de mantelzorger van de persoon met dementie heeft behoefte aan ontzorgen;
  • mensen met dementie willen zolang mogelijk blijven meedoen.

Aanpak/werkwijze

Deze wensen zijn voor de gemeente Heereveen het uitgangspunt voor de uitvoering van de activiteiten. Dit resulteert in het aanbieden van maatwerkactiviteiten, meer samenwerking, betere communicatie en een dementievriendelijke samenleving.

Doel

Het uiteindelijke doel van dit project is dat mensen met dementie met een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dat mantelzorgers ontlast en ontzorgd worden. Dit doet de gemeente Heereveen door het laten? aansluiten van uitvoeringspartijen die alle aspecten uit het leven van de doelgroep vertegenwoordigen.

Kenmerken

Projectnummer:
10641012310004
Looptijd: 19%
Looptijd: 19 %
2024
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.G. Elsinga
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Heerenveen
Afbeelding
Dagactiviteit ontmoetingscentrum gericht op dementie

Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Als ZonMw willen wij bijdragen aan een groter aantal gemeenten met een passend aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Ook zien we graag dat meer mensen met dementie deelnemen aan de verschillende activiteiten én zetten we in op verbetering en innovatie van het bestaande aanbod. Vanuit de eerste subsidieronde financieren wij 12 gemeenten die aan de slag gaan met het doorontwikkelen van hun aanbod aan dagactiviteiten. Dit project is daar een van. Bekijk hier de andere projecten.