Mobiele menu

Diffusion-weighted MR imaging to improve the selection of good and complete responders after chemoradiation therapy in rectal cancer

MRI-scan versus DWI bij endeldarmkanker

Patiënten met lokaal uitgebreide endeldarmkanker worden standaard behandeld met chemo en bestraling gevolgd door een operatie. Soms verdwijnt als gevolg van de chemoradiatie de tumor volledig, in welk geval het achterwege laten van de operatie een aantrekkelijke optie zou zijn, maar alleen wanneer het zeker is  dat de tumor inderdaad is verdwenen. Een MRI-scan is onvoldoende betrouwbaar om verdwijnen van tumor met zekerheid vast te stellen. Een alternatief is een PET-scan, hoewel ook PET de respons van de tumor vaak over-/onderschat. Een veelbelovende nieuwe techniek is diffusie-gewogen MRI (DWI). Doel was te onderzoeken of met DWI het verdwijnen van tumor meer betrouwbaar kan worden vastgesteld. Met name het meten van veranderingen in het volume van de tumor op DWI na chemoradiatie is zeer betrouwbaar voor het beoordelen en van het verdwijnen van tumor. Gezien deze veelbelovende resultaten zal de waarde van diffusie-volumetrie in een vervolgstudie verder worden onderzocht voor implementatie.

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Magnetic Resonance Imaging for the clinical management of rectal cancer patients: recommendations from the 2012 European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) consensus meeting
Auteur: Beets-Tan RGH, Lambregts DMJ, Maas M, Bipat S, Barbaro B, Caseiro-Alves F, Curvo-Semedo L, Fenlon HM, Gollub MJ, Gourtsoyianni S, Halligan S, Hoeffel C, Kim SH, Laghi A, Maier A, Rafaelsen SR, Stoker J, Taylor SA, Torkzad MR, Blomqvist L.
Magazine: Eur Radiol. 2018 Apr;28(4)
Link: https://doi.org/10.1007/s00330-017-5026-2
Titel: Rectal cancer: Assessment of a complete response to preoperative combined radiation therapy with chemotherapy: comparison between conventional MR volumetry and diffusion-weighted MR imaging.
Auteur: Curvo-Semedo L, Lambregts DMJ, Maas M, Thywissen T, Mehsen RT, Lammering G, Beets GL, Caseiro-Alves F, Beets-Tan RGH.
Magazine: Radiology 2011 Sep;260(3)
Link: https://doi.org/10.1148/radiol.11102467
Titel: MRI and Diffusion-Weighted MRI Volumetry for Identification of Complete Tumor Responders After Preoperative Chemoradiotherapy in Patients With Rectal Cancer: A Bi-institutional Validation Study.
Auteur: Lambregts DM, Rao SX, Sassen S, Martens MH, Heijnen LA, Buijsen J, Sosef M, Beets GL, Vliegen RA, Beets-Tan RG.
Magazine: Annals of Surgery 2015 Dec;262(6)
Link: https://doi.org/10.1097/sla.0000000000000909
Titel: Tumour ADC measurements in rectal cancer: effect of ROI methods on ADC values and interobserver variability
Auteur: Doenja M. J. Lambregts,1,2 Geerard L. Beets,2 Monique Maas,1,2 Luís Curvo-Semedo,3 Alfons G. H. Kessels,4 Thomas Thywissen,1 and Regina G. H. Beets-Tancorresponding author1
Magazine: European Radiology 2011; 21(12)
Link: https://doi.org/10.1007%2Fs00330-011-2220-5
Titel: Magnetic resonance imaging for the clinical management of rectal cancer patients: recommendations from the 2012 European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) consensus meeting
Auteur: Regina G H Beets-Tan 1, Doenja M J Lambregts, Monique Maas, Shandra Bipat, Brunella Barbaro, Filipe Caseiro-Alves, Luís Curvo-Semedo, Helen M Fenlon, Marc J Gollub, Sofia Gourtsoyianni, Steve Halligan, Christine Hoeffel, Seung Ho Kim, Andrea Laghi, Andrea Maier, Søren R Rafaelsen, Jaap Stoker, Stuart A Taylor, Michael R Torkzad, Lennart Blomqvist
Magazine: Eur Radiol. 2013 Sep;23(9)
Link: https://doi.org/10.1007/s00330-013-2864-4
Titel: Organ saving treatment after chemoradiotherapy for rectal cancer
Auteur: Promovenda: Doenja MJ LambregtsPromotor: Regina GH Beets-TanCo-promotor: Geerard L Beets

Verslagen


Eindverslag

Patiënten met een lokaal uitgebreid rectumcarcinoom worden standaard behandeld met chemoradiatie therapie gevolgd door een uitgebreide operatie. Wanneer patiënten goed reageren op de chemoradiatie zou een minder ingrijpende vervolgbehandeling (een kleinere of zelfs geen operatie) een alternatief kunnen zijn. Het is dan echter cruciaal dat de juiste patiënten, waarbij de tumor bijna of in zijn geheel is verdwenen, betrouwbaar kunnen worden geselecteerd. Het is bekend dat de standaard beeldvormende technieken hiervoor niet voldoende accuraat zijn. Op dit moment is Positron Emissie Tomografie (PET) de beste optie, hoewel ook met PET de respons van de tumor nog vaak wordt over- en onderschat. Een veelbelovende nieuwe techniek is diffusie-gewogen MRI. Doel van deze studie is te onderzoeken of met behulp van diffusie MRI meer betrouwbaar patiënten kunnen worden geselecteerd die veilig in aanmerking zouden kunnen komen voor een minder invasieve behandeling
Patiënten met een lokaal uitgebreid rectumcarcinoom worden standaard behandeld met chemoradiatie therapie gevolgd door een uitgebreide operatie. Wanneer patiënten goed reageren op de chemoradiatie zou een minder ingrijpende vervolgbehandeling (een kleinere of zelfs geen operatie) een alternatief kunnen zijn. Het is dan echter cruciaal dat de juiste patiënten, waarbij de tumor bijna of in zijn geheel is verdwenen, betrouwbaar kunnen worden geselecteerd. Het is bekend dat de standaard beeldvormende technieken hiervoor niet voldoende accuraat zijn. Op dit moment is Positron Emissie Tomografie (PET) de beste optie, hoewel ook met PET de respons van de tumor nog vaak wordt over- en onderschat. Een veelbelovende nieuwe techniek is diffusie-gewogen MRI. Doel van deze studie is te onderzoeken of met behulp van diffusie MRI meer betrouwbaar patiënten kunnen worden geselecteerd die veilig in aanmerking zouden kunnen komen voor een minder invasieve behandeling.

Kenmerken

Projectnummer:
171201001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.G.H. Beets-Tan
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+