Mobiele menu

Digitaal communicatieplatform OZO-verbindzorg implementeren voor jeugd in Gelders Rivierenland

De zorg rondom jeugdigen is complex. In Gelders Rivierenland ontvangt 1 op de 10 kinderen een vorm van jeugdhulp. Goede afstemming tussen professionals draagt bij aan betere samenwerking en coördinatie van zorg. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is eigen regie, niet ‘over’, maar ‘samen met’. Om adequaat met de juiste personen af te kunnen stemmen is essentieel dat er snel en overzichtelijk helder is wie betrokken zijn bij de cliënt. Binnen het digitaal communicatieplatform OZOverbindzorg kan de jeugdige cliënt of zijn ouder/verzorgende eenvoudig, laagdrempelig en beveiligd communiceren. Via OZOverbindzorg kun je op elk gewenst moment zorgvragen stellen gericht aan de specifieke professionals of betrokkenen. Hiermee stimuleer je zelfredzaamheid, eigen regie en interdisciplinaire samenwerking tussen professionals uit de verschillende domeinen. Binnen deze subsidie gaan we in twee lokale netwerken OZOverbindzorg implementeren voor (kwetsbare) jeugdigen via de huisarts en POH-GGZ Jeugd.

Verslagen


Eindverslag

In Gelders Rivierenland ontvangt één op de tien kinderen een vorm van jeugdhulp. Goede afstemming tussen professionals draagt bij aan betere samenwerking en coördinatie van de zorg. Binnen het digitaal communicatieplatform OZOverbindzorg heeft de jeugdige cliënt gecommuniceerd met behandelaars in zijn netwerk. Iedereen is op hetzelfde moment op de hoogte van de situatie, één berichtje sturen naar iedereen is voldoende. Jeugdigen hebben meer regie over hun eigen zorg en professionals kunnen sneller met elkaar communiceren en werken meer interdisciplinair samen. Het werkt efficiënt en kost minder tijd. Er worden meer verbindingen gelegd tussen het medisch en het sociaal domein en onderwijs wat de kwaliteit van de zorg voor de jeugdige heeft verbeterd. De ervaringen nodigen uit om nog meer professionals en jeugdigen te laten aansluiten en OZOverbindzorg structureel te borgen voor de Jeugd.

Kenmerken

Projectnummer:
838004105
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.W. van Baren
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Gelders Rivierenland