Mobiele menu

A digital antimicrobial stewardship smartphone application to combat AMR: the AB-assistant

Projectomschrijving

Antibiotica zijn onmisbaar in de moderne geneeskunde. Daarom is het van belang om onjuist gebruik van antibiotica te verminderen, waardoor antibiotica behouden blijven voor toekomstig gebruik.  In dit project wordt de AB-assistent, een app voor de smartphone, verder ontwikkeld en geëvalueerd. Een dergelijke app is een innovatieve en gestandaardiseerde benadering om antibiotica voor te schrijven volgens de huidige richtlijnen. Hiertoe wordt in samenwerking met partners uit Canada, Zweden en Zwitserland een al bestaande app (Spectrum MD) aangepast. Daarna wordt het gebruik van de app getest in landen met verschillende talen en culturen. Met deze kennis wordt de app per land bijgesteld. Vervolgens wordt de AB-assistent geëvalueerd in een internationale multicenter, gerandomiseerde studie in 5-6 landen met verschillende typen animicrobiële resistentie. Het belangrijkste einddoel is dat antibiotica worden gebruikt volgens de richtlijnen. Daarbij willen de onderzoekers in kaart brengen hoe vaak de AB-assistent wordt gebruikt. 

Producten

Titel: Use of an antimicrobial stewardship smartphone app in hospitals: an international, multicentre, cluster-randomized study
Auteur: Ramzy Helou 1, Gaud Catho 2, Annabel Peyravi Latif 3, John Conly 4, Thomas Tängdén 3, Benedikt Huttner 2, Annelies Verbon 1 1Department of Medical Microbiology and Infectious Diseases, Erasmus University Medical Center - Rotterdam (Netherlands), 2Division of Infectious Diseases, Geneva University Hospitals and Faculty of Medicine - Geneva (Switzerland), 3Department of Infectious Diseases, Uppsala University Hospital - Uppsala (Sweden), 4Departments of Medicine and Microbiology, Immunology & In
Titel: The development of a list of quality indicators for appropriate antimicrobial prescribing in hospitals in an international, multicentre Antibiotic (AB)-assistant clinical trial
Auteur: R. Helou 1, G. Catho 2, A. Peyravi Latif 3, M. Hulscher 4, J. Conly 5, B. Huttner 2, T. Tängdén 3, A. Verbon 1 Affiliation – City (Country) 1 Department of Medical Microbiology and Infectious Diseases, Erasmus University Medical Center - Rotterdam (Netherlands) 2 Division of Infectious Diseases, Geneva University Hospitals and Faculty of Medicine - Genève (Switzerland) 3 Department of Infectious Diseases, Uppsala University Hospital - Uppsala (Sweden) 4 Scientific Center for Quality of He
Titel: Antimicrobial lead time: a new quality indicator and process indicator for hospitals?
Auteur: Ramzy I Helou, Heleen van der Sijs, Dimitris Rizopoulos, Marius Vogel, Nelianne J Verkaik, Annelies Verbon, Department of Medical Microbiology and Infectious Diseases, Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam, Rotterdam, the Netherlands
Titel: • Physician barriers to the use of and adherence to a digital antimicrobial stewardship smartphone application to combat AMR in hospitals: a qualitative descriptive study
Auteur: C.Gaud, RI Helou, T.Tangden, B.Huttner, J.Conly, A. Verbon, M. Hulscher
Titel: Use of an app as antibiotic stewardship tool
Auteur: RI Helou and C Gaud
Titel: Study protocol for an international, multicentre stepped-wedge cluster randomised trial to evaluate the impact of a digital antimicrobial stewardship smartphone application.
Auteur: Helou RI, Catho G, Peyravi Latif A, Mouton J, Hulscher M, Teerenstra S, Conly J, Huttner BD, Tängdén T, Verbon A
Magazine: BMJ Open
Titel: Use of a smartphone app to inform healthcare workers of hospital policy during a pandemic such as COVID-19: A mixed methods observational study
Auteur: R I Helou , C M Waltmans-den Breejen, J A Severin, M E J L Hulscher, A Verbon
Magazine: PlosOne
Titel: Use of stewardship smartphone applications by physicians and prescribing of antimicrobials in hospitals: A systematic review.
Auteur: Helou RI, Foudraine DE, Catho G, Peyravi Latif A, Verkaik NJ, Verbon A.
Magazine: PLoS ONE
Titel: AB-assistant
Auteur: R.I. Helou and A.Verbon

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Antibiotica zijn onmisbaar in de moderne geneeskunde, waar nieuwe technologieën en medicatie een steeds grotere rol spelen. Dit is alleen mogelijk als bijkomende infecties goed behandeld kunnen blijven worden. Het goed voorschrijven van antimicrobiele therapie wordt echter steeds uitdagender omdat richtlijnen meer complex worden, de epidemiologie van voorkomen van verwekkers van infecties verandert en antimicrobiele resistentie toeneemt. Ook kan het soort bacteriën per land en ziekenhuis anders zijn of een andere gevoeligheid voor antibiotica hebben. Het is dus van belang om de keuze van antibiotica per land en ziekenhuis aan te passen. Om antibiotica zo goed mogelijk voor te schrijven zijn er teams opgericht die zich bezig houden met “antibiotic stewardship" (verbetering van het gebruik van antibiotica door onderwijs en controle). In Nederland wordt dit gedaan door de zogenaamde A-teams die zorgen voor een optimale keuze en dosering van antibiotica voor patiënten en daarmee proberen de antimicrobiele resistentie te verminderen. Dit "antibiotic stewardship” is in toenemende mate onmisbaar aan het worden in de hedendaagse gezondheidszorg, maar kost veel tijd en personele inzet. Echter, door het stijgende gebruik van electronische patientendossiers en smartphones in ziekenhuizen, zijn op informatica computer technologie (ICT) gebaseerde "antibiotic stewardship" interventies veelbelovend als methode om het voorschrijven van antibiotica te verbeteren. Tot op heden is een dergelijke benadering nog onderontwikkeld, onvoldoende bestudeerd en niet genoeg gebruikt in de dagelijkse praktijk. In dit project willen we de AB-assistent, een op de smartphone gebaseerde digitale antibiotic stewardship app, verder ontwikkelen en evalueren. Een app als antibiotic stewardship methode die geschikt is voor gebruik in verschillende landen, is een innovatieve en gestandaardiseerde benadering om antimicrobiele therapie voor te schrijven volgens de vigerende richtlijnen en daardoor antimicrobiele resistentie te verminderen. Om dit te bereiken zal een bestaande app (Spectrum MD) aangepast worden tot de AB-assistent. De bouw van de AB-assistent zal samen worden gedaan met buitenlandse partners in Canada, Zweden en Zwitserland, die ook veel ervaring hebben in de ontwikkeling en het gebruik van ICT methodieken voor antibiotic stewardship. De app zal beschikbaar worden gemaakt voor de 2 meest gebruikt besturingssystemen, te weten iOS en Android. Daarna zullen we testen wat de barrières en facilitators zijn voor gebruik van de app in verschillende talen en culturen en met deze kennis de app aanpassen per land. De zo ontwikkelde AB-assistent zal dan worden geevalueerd in een internationale multicenter, gerandomiseerde studie in 5-6 landen met verschillende cultuur, taal en antimicrobiele resistentie. Het primaire eindpunt is goed antibioticagebruik volgens de richtlijnen en een process indicator is uptake van de app. Uiteindelijk zullen barrières en facilitators die in onze studie worden geïdentificeerd gebruikt worden om implementatie van de app in andere landen te vergemakkelijken. In dit unieke onderzoeksvoorstel zal een digitale methode worden ontwikkeld voor antibiotic stewardship waarmee het goed gebruik van antibiotica volgens de richtlijnen verhoogd zal worden en selectie van antimicrobiële resistentie verminderd zal worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
549003001
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Verbon
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum