Mobiele menu

Digitalisering in de praktijk voor continuïteit van zorg.

Het opschalen van zorg op afstand waarbij volledige zorg online kan worden geleverd middels
telemonitoring of beeldschermzorg of de variant waarbij opschalen van deze zorgvormen leidt tot
hybride zorgvormen die ook voor minder digivaardige kwetsbare patiënten als prettig zullen worden
ervaren. Middels het opzetten van een veilige verbinding Physitrack kan beeldschermzorg tot stand
komen. Daarnaast worden vragenlijsten (telemonitoring tav de belastbaarheid) uitgezet middels het
patiëntenportaal van de patiënt. Oefenschema’s op maat worden niet meer uitgeprint en

meegegeven, maar middels de app van Physitrack verstuurd. Een koppeling met het Elektronisch
Patiëntendossier zorgt ervoor dat alle data mbt het bekijken/uitvoeren van de oefenschema’s wordt
opgeslagen in het dossier van de patiënt.

Verslagen


Eindverslag

Het opschalen van zorg op afstand waarbij volledige zorg online kan worden geleverd middels telemonitoring of beeldschermzorg of de variant waarbij opschalen van deze zorgvormen leidt tot hybride zorgvormen die ook voor minder digivaardige kwetsbare patiënten als prettig zullen worden ervaren. Middels het opzetten van een veilige verbinding Intramedonline kan beeldschermzorg tot stand komen. Daarnaast worden vragenlijsten (telemonitoring tav de belastbaarheid) uitgezet middels het patiëntenportaal van de patiënt. Oefenschema’s op maat worden niet meer uitgeprint en meegegeven, maar middels de app van Intramedonline verstuurd. Een koppeling met het Elektronisch Patiëntendossier zorgt ervoor dat alle data m.b.t. het bekijken/uitvoeren van de oefenschema’s wordt opgeslagen in het dossier van de patiënt.

Kenmerken

Projectnummer:
838004012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. W. Wammes
Verantwoordelijke organisatie:
Wammes Fysiotherapie