Mobiele menu

Digitalisering van Cognitieve Gedragstherapie: Van behandelkamer naar dagelijks leven met co-design

Projectomschrijving

Binnen cognitieve gedragstherapie wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde G-schema, waarin negatieve gedachten kritisch worden onderzocht en meer helpende gedachten worden geformuleerd. Het doel is dat cliënten beter leren te relativeren, wat herstel bevorderend is. Het G-schema wordt momenteel nog op papier ingevuld, wat praktisch onhandig is. In dit project maken wij het G-schema digitaal beschikbaar via de smartphone. Dit vergemakkelijkt het invullen voor cliënten en geeft intuïtievere mogelijkheden tot feedback tijdens de psychologische behandeling.

Doel

Het doel is om het G-schema digitaal beschikbaar te maken op de smartphone door dit als een module in te bouwen in een bestaande, op wetenschappelijke kennis gebaseerde webapplicatie, genaamd Personalized Treatment by Real-time Assessment (PETRA). Tevens wordt er een feedbackmodule ontworpen om de digitale gegevens inzichtelijk te visualiseren zodat ze effectief besproken kunnen worden tijdens de psychologische behandeling. PETRA is geïntegreerd in het elektronisch cliëntendossier van 8 grote Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (ggz) instellingen.

Aanpak

In het onderzoeksproject zullen we middels focusgroepen de behoeften en wensen van cliënten, hun naasten en behandelaren in kaart brengen en volgens een iteratief ontwerpproces de G-schema en feedbackmodule in PETRA vormgeven. Na het ontwerpen van de modules wordt in een pilotstudie, middels evaluatievragenlijsten en kwalitatieve interviews, de toepassing ervan in de klinische praktijk geëvalueerd om het eindproduct verder aan te passen aan de behoeften en wensen van de eindgebruikers en te implementeren. Tevens zullen we trainingen ontwikkelen en geven in de acht ggz-instellingen, waarin PETRA beschikbaar is, om verdere implementatie en het gebruik van de G-schema module te bestendigen.

Samenwerkingspartners

In dit onderzoeksproject zullen wij vanuit het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) samenwerken met de ggz-instellingen Lentis en GGZ Friesland en ervaringsdeskundige mevr. Lely (ambassadeur van de Hersenstichting). De multidisciplinaire projectgroep bestaat uit klinisch onderzoekers, behandelaren, een ervaringsdeskundige, een UX-designer en een softwareontwikkelaar. Het multidisciplinaire team heeft reeds ruime ervaring opgedaan met en heeft succesvolle stappen gezet op het gebied van i) het organiseren, uitvoeren en analyseren van kwantitatief en kwalitatief evaluatieonderzoek met en bij eindgebruikers, ii) het ontwerpen van eHealth applicaties en iii) het implementeren hiervan in het elektronisch cliëntendossier om deze beschikbaar te maken voor toepassingen in de ggz.

Verwachte resultaten

De systematisch vergaarde gegevens, middels de G-schema module, zullen een schat aan gepersonaliseerde kennis geven over de problematiek van de cliënt in diens dagelijkse leven. Zowel het digitaal invullen van het G-schema als het visualiseren van de gegevens in een feedbackrapport zullen de effectiviteit van de psychologische behandeling vergroten en hiermee de kwaliteit van leven en het herstel bevorderen van cliënten met een psychiatrische aandoening. Door de G-schema module in te bouwen in een al bestaande webapplicatie zal het direct beschikbaar zijn voor de cliënt van vandaag, een groot bereik hebben, structureel zijn ingebed, AVG proof zijn en wetenschappelijk onderbouwd.

Kenmerken

Projectnummer:
10960102310017
Looptijd: 15%
Looptijd: 15 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. MN Servaas PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen