Mobiele menu

DIGNIC: DIgitale Gepersonaliseerde Nazorg na een opname op de Intensive Care afdeling

Jaarlijks komen in Nederland 80.000 patiënten op de intensive care (IC). Van de acuut opgenomen groep houdt 50% langdurige fysieke, mentale of cognitieve klachten . De impact is groot en de nazorg versnipperd en niet gestandaardiseerd. Vanuit de behoefte en het perspectief van de patiënt is er gebrek aan informatie en kennis over de optimale IC-nazorg. Dit kan leiden tot aanhoudende gezondheidsklachten, emotionele disbalans en een zoektocht naar passende zorg. Een nieuw te ontwikkelen digitaal platform voor patiënten, naasten en zorgprofessionals, zorgt voor informatie-uitwisseling en persoonsgerichte nazorg uitgaande van het concept Positieve Gezondheid. Chronisch zieken kunnen zo maatschappelijk weer meedoen.

Doel

Het DIGNIC-project ontwikkelt gedigitaliseerde en gepersonaliseerde IC-nazorg via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Op deze manier wordt zorg op afstand mogelijk gemaakt en gestimuleerd met behulp van een “PGO-IC(na)zorg”. Dit innovatieve PGO werkt met een eenvoudig en intuïtief ontwerp en zet de behoefte en regie van de gebruiker centraal. Daarbij wordt informatieverstrekking, communicatie en gegevensuitwisseling digitaal ingezet. Samenwerking met professionals van één of meerdere zorgaanbieders wordt ook digitaal ondersteund. Op deze manier kunnen patiënten – en hun naasten – in de eigen leefomgeving zelf- en samenredzaam zijn.

Aanpak

Gebruikers brengen wensen en behoeften gestructureerd in kaart via zes dimensies van Positieve Gezondheid; lichamelijke-, mentale-, en spiritueel/existentiële beleving, kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. De gebruikers leggen daarmee zelf de basis voor gepersonaliseerde waardegedreven zorg. Gedigitaliseerde keuzehulpen ondersteunen ‘samen beslissen’ in de driehoek patiënt, naasten en professionals. Hierdoor vindt de juiste zorg plaats zonder dat voormalig IC-patiënten en naasten onnodig naar locaties van zorgaanbieders reizen of daar verblijven.

Samenwerkingspartners

Het DIGNIC-project is een initiatief van 1) burger-ervaringsdeskundigen, namelijk stichting Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) waarin voormalig IC-patiënten/naasten in samenwerking met onderzoekers en zorgprofessionals verenigd zijn; 2) een kennis- en praktijkpartner; 3) medische vertegenwoordiging; en 4) een ondernemerspartij.

Kenmerken

Projectnummer:
404270598009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. L.C.M. Vloet
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC)