Mobiele menu

Digoxin Evaluation in Chronic heart failure: Investigational Study In Outpatients in the Netherlands (DECISION)

Het doel van de DECISION studie is aantonen dat Digoxine herhaalde ziekenhuisopnames en overlijden kan verminderen bij patiënten met hartfalen (HF). Digoxine is het oudste en goedkoopste hartfalenmedicijn. Het gebruik ervan is echter zeer sterk afgenomen door de opkomst van andere medicijnen.

Aan de DECISION studie doen 38 ziekenhuizen mee en de studie wordt geleid door cardiologen uit het UMC Groningen en de Werkgroep Cardiologische centra Nederland.
Digoxine wordt vergeleken met een placebo in 984 mensen. Hierbij wordt een lage bloedspiegel van digoxine nagestreefd. Deze zal frequent worden gecontroleerd. De doelgroep bestaat uit patiënten met hartfalen, met verminderde en redelijk behouden hartkamerfunctie. Gestreefd wordt naar een gelijke hoeveelheid vrouwen en mannen in het onderzoek, evenals een gelijke hoeveelheid patiënten met en zonder atriumfibrilleren (meest voorkomende hartritmestoornis). Resultaten zijn belangrijk voor patiënten met hartfalen (in Nederland 250.000, en toenemend in aantal), huisartsen en cardiologen.

Deze studie is gefinancierd in het kader van de samenwerking tussen de Hartstichting en het GGG-programma op het gebied van Goed Gebruik Geneesmiddelen voor een Betere Behandeling van Hartfalen en Boezemfibrilleren.

In de media

Kenmerken

Projectnummer:
848090001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D.J. Veldhuisen MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen