Mobiele menu

The DIMPLE study - De-IMPLEmentation of low-value care in home care nursing

De-IMPLEmentatie van onnodige zorg in de wijkverpleging - DIMPLE Studie

Het blijkt dat cliënten in de wijk vaak nog onnodige zorg ontvangen. Dit leidt tot verspilling van tijd en middelen.

Doel: verminderen van onnodige zorginterventies in de wijkverpleging

Dit onderzoek richt zich op het verminderen van onnodige zorginterventies in de wijkverpleging. Dit doen we met een op maat gemaakte de-implementatiestrategie.

Werkwijze

Eerst wordt geïnventariseerd welke onnodige zorg wijkverpleegkundigen uitvoeren en welke belemmeringen en kansen zij hierbij ervaren. Vervolgens ontwikkelen we een op maat gemaakte de-implementatiestrategie die wijkverpleegkundigen helpt om te stoppen met onnodige zorg. Tot slot gaan de wijkverpleegkundige-teams aan de slag met het de-implementeren van onnodige zorg. Een eigen de-implementatiecoach ondersteunt de teams. Ook meten we de naleving van het stoppen met onnodige zorg.

Samenwerking

Onderzoekers van het Erasmus MC, Leids Universitair Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk, voeren samen met wijkverpleegkundigen en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland dit project uit.

Interview

Ergotherapeut Klaske Jongsma, verpleegkundig onderzoeker Milou Creemers en wijkverpleegkundige Sabine Fonville vertellen hoe een wijkteam bijna 20% op steunkousenzorg bespaart met een hulpmiddelenspreekuur.

> Lees hoe het spreekuur werkt

Producten

Titel: Low-value home-based nursing care: A national survey study
Auteur: Benjamin Wendt, Milou Cremers, Erwin Ista, Monique van Dijk, Lisette Schoonhoven, Minke S. Nieuwboer, Hester Vermeulen, Simone A. Van Dulmen, Getty Huisman-de Waal
Magazine: Journal of Advanced Nursing
Begin- en eindpagina:
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.15970

Kenmerken

Projectnummer:
10110032010002
Looptijd: 82%
Looptijd: 82 %
2021
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. L Schoonhoven
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum
Afbeelding

Implementatie

Het ontwikkelen en beschikbaar hebben van kwaliteitsstandaarden betekent niet automatisch dat de kennis wordt toegepast. Daarom investeren we in (de-)implementatie en ondersteunen we de inrichting van een implementatie-infrastructuur. Bekijk de verschillende (de-)implementatieactiviteiten.