Mobiele menu

Directing adipose derived stem cells to the area at risk in the heart after myocardial infarction using targeted microbubbles. [STW project 10507]

Projectomschrijving

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Voor onderzoek naar het verbeteren van stamceltherapie na een hartinfarct, gebruikt de onderzoeksgroep geregeld Wistar-ratten. Normaliter zijn de ratten afkomstig van Harlan, maar door een grootschalige infectie in 2010 kon Harlan 1,5 jaar lang geen gezonde ratten leveren en werd uitgeweken naar Charles River. De Wistar-ratten van Charles River bleken echter zeer gevoelig te zijn voor de uit te voeren operatie en er was een uitval van maar liefst 50%, dit t.o.v. de gebruikelijke 20% uitval van de ratten van Harlan. Door de hoge uitval moest hetzelfde onderzoek later nogmaals worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat andere onderzoeksgroepen tegen hetzelfde probleem aanlopen en om onnodige dierproeven te voorkomen, willen de onderzoekers hun boodschap - dieren van verschillende leveranciers kunnen heel verschillend reageren, ook al zijn ze van dezelfde stam - naar buiten brengen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Voor ons onderzoek naar het verbeteren van stamceltherapie na hartinfarct gebruiken wij Wistar ratten. Normaliter worden deze geleverd door Harlan, echter was er 2010 een grootschalige infectie, waardoor zij anderhalf jaar geen gezonde ratten konden leveren. Wij zijn derhalve uitgeweken naar een andere leverancier: Charles River. In tegenstelling tot de Wistars van Harlan bleken de Wistars van Charles River zeer gevoelig voor de operatie: bijna 50% uitval tegen normaliter 20%. Helaas konden wij ons onderzoek niet voortzetten en waren wij genoodzaakt om anderhalf jaar later dezelfde proef te herhalen met gezonde dieren van Harlan. Deze kennis, dat eenzelfde rattenstam van twee verschillende leveranciers op verscheidene punten zo van elkaar kunnen verschillen dat dit van invloed kan zijn op de resultaten is voor onderzoekers van belang en kan mogelijk in de toekomst onnodig dierenproeven voorkomen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114024006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L.J.M. Juffermans
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc