Mobiele menu

DISCovery: tailored work-oriented interventions to improve employee health and performance-related outcomes in health care

DISCovery: betere balans tussen werk en herstel in de zorg

Gaan medewerkers zich gezonder voelen met DISC-R en heeft het effecten op het arbeidsverzuim?

Vraagstuk

Werken in de gezondheidszorg stelt hoge eisen aan medewerkers; mentaal, emotioneel en fysiek. Het Demand-Induced Strain Compensation Recovery-model (DISC-R) leert medewerkers hun werktaken en hulpbronnen beter in balans te brengen en voldoende herstelmogelijkheden in te bouwen. Gaan zij zich daardoor gezonder voelen en leveren ze betere prestaties? En wat zijn de effecten op het arbeidsverzuim?

Onderzoek

Acht verschillende afdelingen van een algemeen ziekenhuis, onderverdeeld in een interventie- en controlegroep, zijn twee jaar gevolgd met herhaalde vragenlijstmetingen. De onderzoekers maten de effecten op gezondheid, welbevinden, arbeidsprestaties en arbeidsverzuim.

Uitkomst

Op het gebied van gezondheid, welbevinden en prestaties scoort de interventiegroep beter dan de controlegroep. Het verzuim nam niet significant af. De onderzoekers concluderen dat een investering in een goede balans op het werk zich op de langere termijn kan terugbetalen in de vorm van een vitaal en duurzaam personeelsbestand. Belangrijk is dan draagvlak te creëren en werknemers te motiveren aan interventies en effectmetingen mee te doen. Ook moet DISC-R een plek krijgen in de dagelijkse werkroutine.

Producten

Titel: DISCovery: een innovatief onderzoeksproject naar duurzaam inzetbare zorgverleners.
Auteur: Niks, I., Gevers, J., & Jonge, J. de
Magazine: Rijnstate Research
Titel: DISCovery: baseline occupational risk diagnosis as a starting point for workplace interventions in hospital care
Link: http://www.apa.org/wsh/
Titel: Design of the DISCovery project: tailored work-oriented interventions to improve employee health, well-being, and performance-related outcomes in hospital care
Auteur: I.M.W. Niks, J. de Jonge, J.M.P. Gevers, & I.L.D. Houtman
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: The DISCovery Method
Titel: The development, implementation, and evaluation of tailored workplace interventions in hospital care: a multiple-case study.
Link: http://www.waop.nl/
Titel: DISCovery: evaluating tailored work-oriented interventions in hospital care
Link: http://mental.m.u-tokyo.ac.jp/wops/
Titel: Improving employee health, well-being, and performance in hospital care: the evaluation of tailored workplace interventions.
Link: http://beta.ieis.tue.nl/
Titel: DISCovery symposium
Titel: The bright and dark sides of detachment from work: a day-level study on creativity.
Link: http://www.waop.nl/
Titel: The evaluation of tailored work-oriented interventions in hospital care: A case study
Link: http://www.eawop2015.org/
Titel: De DISCovery methodiek
Titel: Website DISCovery project: www.discoveryproject.nl
Link: http://www.bookerz.nl
Titel: Workshop “Herstel & Ontspanning”
Titel: Workshop "Job Crafting"
Titel: Teamworkshop “Omgaan met piekbelasting: communicatie, samenwerking en herstel”
Titel: Het DISCovery project:Werkplekinterventies ter verbetering van gezondheid, welbevinden en prestaties van medewerkers
Titel: Scherp in Werk: Vijf routes naar optimale inzetbaarheid
Auteur: Jonge, J. de, Spoor, E.M., Hamers, J.P.H., & Bergman, M.
Titel: Balance at Work: Discovering Dynamics in the Demand-Induced Strain Compensation Recovery (DISC-R) Model
Auteur: Irene M.W. Niks

Verslagen


Eindverslag

Medewerkers in de gezondheidszorg hebben te maken met een hoge werkbelasting. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun gezondheid, welbevinden en prestaties. Om deze negatieve gevolgen tegen te gaan, is het van belang dat medewerkers beschikken over voldoende werkhulpbronnen en herstelmogelijkheden in het werk. In dit project is het Demand-Induced Strain Compensation Recovery (DISC-R) Model onderzocht. Op basis van dit model is een specifieke interventiemethodiek toegepast in een algemeen ziekenhuis, de zogeheten DISCovery methodiek. Deze sociaal innovatieve methodiek is gericht op het verbeteren van gezondheid, welbevinden en prestaties van medewerkers, door de balans tussen taakeisen, hulpbronnen en herstel op afdelingsniveau te optimaliseren. De deelnemende afdelingen, onderverdeeld in interventie- en vergelijkingsgroepen, werden gedurende twee jaar gevolgd met behulp van herhaalde vragenlijstmetingen. Onderzocht is wat de effecten zijn van op maat gemaakte, werkgerichte interventies in termen van gezondheid, welbevinden, arbeidsprestaties, arbeidsverzuim en patiënttevredenheid. Ook is gekeken naar indicatoren voor het succesvol implementeren van werkgerichte interventies.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
208020003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J. de Jonge PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Technische Universiteit Eindhoven