Mobiele menu

Disseminatie vergelijking MATE-HONoS

Meten van patiëntkenmerken bij verslaving
De MATE (Measurements in the Addictions for Triage and Evaluation) is in 2003-2007 met behulp van  ZonMw-gelden ontwikkeld als nieuw instrumentarium voor het meten van patiëntkenmerken bij verslaving. In de psychiatrie wordt de HONoS veel gebruikt voor dit doel. Dat vraagt om een vergelijking. Vooral omdat de MATE in de verslavingszorg en de HONoS in de psychiatrie zijn gekozen als standaard voor het meten van prestatie-indicatoren.

Doel
Voor een psychometrisch vergelijkend onderzoek zijn data verzameld bij enkele patiëntgroepen. In dit project worden die data bewerkt en gepubliceerd. Het belang schuilt in het gebruik van patiëntgegevens ter vergelijking bij routine outcome monitoring (ROM) en benchmarking. Gebruikers van de MATE in het algemeen, en in het bijzonder de werkgroep Vergelijkbaarheid van GGZ-Nederland die samenwerkt met de zorgverzekeraars, hebben behoefte aan dergelijke kennis. Verspreiding van het gebruik van de MATE wordt er door ondersteund.

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting

De MATE (Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie) is een instrument voor het vaststellen van de kenmerken van personen met verslavingsproblemen ten behoeve van diagnostiek en zorgplanning. Een van de modules is de MATE-ICN (ICN=ICF Core set and Needs), die het algemeen functioneren meet, hetgeen van belang is in aanvulling op diagnostiek. De MATE-ICN is veel gedifferentieerder dan andere instrumenten die in de GGZ en de verslavingszorg in Nederland vaak gebruikt worden, zoals de HONoS en de GAF. Om de samenhang tussen de MATE-ICN en de HONoS aan te tonen, en tevens de beperktheid van de HONoS te laten zien zijn gegevens van ongeveer 100 patiënten vergeleken met elkaar en met de GVGS, een ander interview naar functioneren. De gegevens geven enige houvast over de kruisvaliditeit. Om de inhoud van de instrumenten precies uit de doeken te doen zijn de MATE-ICN en de HONoS samen met de GAF, de CAN en de WHODAS 2 ontleed aan de hand van de ICF, het classificatiesysteem voor het menselijk functioneren van de WHO. Die analyse geeft aan hoe globaal en algemeen de GAF en de HONoS zijn en op welke aspecten de andere instrumenten gedifferentieerder zijn en op welke domeinen ze precies overeenstemmen en verschillen. Deze analyse is aangeboden aan het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160302
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. G.M. Schippers
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC- locatie AMC