Mobiele menu

The DISTINCT trial: inDividual, targeted thrombosIS prophylaxis versus the standard ‘one size fits all’ approach in patients undergoing Total hIp or total kNee replaCemenT: a national, multicenter, randomized, multi-arm, open-label trial

Geïndividualiseerde tromboseprofylaxe versus een uniforme benadering ter optimale voorkoming van symptomatische veneuze trombose na een totale heup- of knievervanging (DISTINCT trial)

Patiënten die een totale heup- of knieprothese (THP of TKP) krijgen, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van veneuze trombose. Veneuze trombose is een verstopping in de bloedvaten, meestal in de benen (ook wel een trombosebeen genoemd), maar een dergelijk stolsel kan ook de longen inschieten (longembolie). Tot 10% van alle patiënten die een longembolie ontwikkelen komt hieraan te overlijden.
Om het risico op een trombose te verkleinen krijgt op dit moment iedereen na een THP/TKP bloedverdunners. In de praktijk blijkt dat ondanks deze bloedverdunners bij gemiddeld 1,3% van alle patiënten alsnog een trombosebeen of longembolie optreedt. Daarnaast was voor een groot deel van deze patiënten de medicatie achteraf niet nodig, en zijn zij dus onnodig blootgesteld aan een bloedingsrisico.

Studie en verwachte resultaten

In deze studie zullen vijftien ziekenhuizen onder leiding van het LUMC een onderzoek uitvoeren naar het voorkómen van trombose na een nieuwe heup of knie. Binnen dit onderzoek wordt een gerichte antistollingsbehandeling voorgesteld. Met behulp van een voorspellingsmodel wordt het individuele risico op trombose bepaald waarna een behandeling wordt gegeven. Patiënten met een laag risico op trombose worden korter dan gebruikelijk behandeld met bloedverdunners; dit zal naar verwachting resulteren in minder bloedingen terwijl het aantal tromboses gelijk blijft. Patiënten met een hoog risico voor trombose krijgen gedurende een langere periode dan gebruikelijk een hogere dosering bloedverdunners. Dit zal naar verwachting resulteren in minder tromboses. Daartegenover staat dat een kleine stijging van het aantal bloedingen wordt verwacht. De voordelen (minder tromboses) zullen naar verwachting opwegen tegen de nadelen (meer bloedingen).
Naast het voorkómen van trombose bij patiënten met een nieuwe heup of knie, kan deze gerichte antistollingsbehandeling resulteren in een jaarlijkse besparing van 2.3 miljoen euro aan zorgkosten.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Kenmerken

Projectnummer:
10140252110025
Looptijd: 12%
Looptijd: 12 %
2023
2031
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. B. Nemeth
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum