Mobiele menu

Diversiteitsgevoelig werken in de Maatschappelijke – en Vrouwenopvang.

Wender is een organisatie voor maatschappelijke- en vrouwenopvang in Noord-Nederland. De Maatschappelijke Crisisopvang biedt tijdelijk onderdak aan gezinnen die, om welke reden dan ook, hun woonsituatie hebben verlaten. De Vrouwenopvang is er voor vrouwen en hun kinderen voor wie het thuis niet veilig is. Een groot percentage van deze cliënten heeft een migratieachtergrond. Dit vraagt om bewustzijn op diversiteitgevoelig werken.

Kenniswerkplaats Jeugd KeTJA heeft veel ervaring opgedaan met diversiteitssensitief werken. De kennis hierover heeft zij gebundeld in een digitale handreiking en de teambijeenkomst Waardenopvoeding in Diversiteit die ze heeft ontwikkeld. In het voorjaar van 2022 wordt de teambijeenkomst uitgevoerd met medewerkers; ook denken onderzoekers van KeTJA mee over hoe diversiteitgevoelig werken in de toekomst te borgen binnen de organisatie. De bijeenkomst helpt professionals meer bewust te worden van de eigen ‘bril’ en verbinding te maken met belangrijke thema’s in de leefwereld van clienten, zoals religie en discriminatie-ervaringen.

Kenmerken

Projectnummer:
737700023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.J. Distelbrink
Verantwoordelijke organisatie:
Zienn