Mobiele menu

Diversiteitsgevoelig werken en opleiden en het beter bereiken van ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ Werkplaatsen Jeugd, Zorg & Diversiteit

Projectomschrijving

Tussen eind 2015 en maart 2017 is het project ‘Verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) Diversiteitsgevoelig werken en opleiden en het beter bereiken van ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ uitgevoerd. Hierin werkten 4 academische werkplaatsen op het gebied van jeugd in de regio’s Noordelijk Zuid-Holland, Twente, Rotterdam en Amsterdam samen. Zij deelden de kennis, producten en instrumenten die in de verschillende werkplaatsen zijn ontwikkeld om diversiteitsgevoelig opleiden en werken in de jeugdsector te ondersteunen via workshops, bijeenkomsten, training en adviezen. Het eindresultaat is een landelijk toepasbare Gereedschapskist met producten en een handreiking met aanwijzingen hoe deze lokaal in te zetten. Het is een publicatie in 2 delen met informatie te benutten voor werkveld en opleidingen in alle regio’s die met moeilijk bereikbare doelgroepen te maken hebben:

  • Deel I: Kennisproducten en instrumenten voor het (hoger) onderwijs (opleidingen tot professionals die werken met en voor jeugd).
  • Deel II: Kennisproducten en instrumenten voor de werkpraktijk (wijkteams jeugd, Centra Jeugd en Gezin, andere professionals die werken met ouders en jeugdigen).

U vindt de publicatie als download op deze website (hieronder). Meer informatie is te verkrijgen via mdistelbrink@verwey-jonker.nl.

Verslagen


Eindverslag

Tussen eind 2015 en maart 2017 is het project ‘Verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) Diversiteitsgevoelig werken en opleiden en het beter bereiken van ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ uitgevoerd met financiering van ZonMw. In dit project werkten vier academische werkplaatsen op het gebied van jeugd (uit Rotterdam, Amsterdam, Noordelijk Zuidholland en Twente) samen. Kennis, producten en instrumenten om diversiteitsgevoelig opleiden en werken in de jeugdsector te ondersteunen die in de verschillende werkplaatsen zijn ontwikkeld zijn hier met elkaar gedeeld. Via workshops, bijeenkomsten, training, adviezen. De belangrijkste instrumenten en kennis zijn kort samengevat in een publicatie die in mei 2017 beschikbaar komt op de site van ZonMw en de werkplaatsen. Daarin is te lezen hoe u in uw regio gebruik kunt maken van de kennis en inzichten. Meer informatie is te verkrijgen via mdistelbrink [at] verwey-jonker.nl (mdistelbrink[at]verwey-jonker[dot]nl).

Samenvatting van de aanvraag

In deze VIMP aanvraag bundelen vier academische werkplaatsen de kennis over diversiteitsgevoelig werken en opleiden en het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen. De kennis die lokaal is opgedaan wordt vertaald naar een gereedschapskist en na uitwisseling in een startconferentie lokaal toegepast in kortdurende implementatie activiteiten. Dit project sluit af met een bundeling van de bevindingen over de lokale toepasbaarheid in een voor andere regio's toegankelijk (digitaal) eindprodukt, dat wordt verspreid via daartoe geëigende kanalen.

Kenmerken

Projectnummer:
1590200011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.J. Distelbrink
Verantwoordelijke organisatie:
Verwey-Jonker Instituut