Mobiele menu

Doelgroepnetwerk NAH +

Projectomschrijving

In Nederland verblijven circa 500 mensen met een niet-aangeboren hersenletsel met complexe problematiek (de NAH + doelgroep) in een woonzorgvoorziening. De complexiteit wordt veroorzaakt door een combinatie van stoornissen die samenhangen met hersenbeschadiging, die zowel somatisch, cognitief, zintuiglijk, psychiatrisch als sociaal kunnen zijn. De ambitie is om eind 2022 een actief, samenhangend doelgroepnetwerk NAH+ tot stand gebracht te hebben, waaronder zowel het Kenniscentrum NAH+ als Doelgroep Expertisecentra (DEC's) en Regionale Expertisecentra (REC's) met elkaar samenwerken om optimale zorg en ondersteuning te bieden. De organisaties werken in een transitiefase toe naar het voldoen aan de criteria om als expertisecentrum te kunnen fungeren. Zij werken samen op het gebied van zorgontwikkeling, scholing, richtlijnontwikkeling, onderzoek en cliënten&naastenparticipatie.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In Nederland verblijven circa 500 mensen met een niet-aangeboren hersenletsel met complexe problematiek (de NAH + doelgroep) in een woonzorgvoorziening. De complexiteit wordt veroorzaakt door een combinatie van stoornissen die samenhangen met hersenbeschadiging, die zowel somatisch, cognitief, zintuiglijk, psychiatrisch als sociaal kunnen zijn. De ambitie is om eind 2022 een actief, samenhangend doelgroepnetwerk NAH+ tot stand gebracht te hebben, waaronder zowel het Kenniscentrum NAH+ als Doelgroep Expertisecentra (DEC's) en Regionale Expertisecentra (REC's) met elkaar samenwerken om optimale zorg en ondersteuning te bieden. De organisaties werken in een transitiefase toe naar het voldoen aan de criteria om als expertisecentrum te kunnen fungeren. Zij werken samen op het gebied van zorgontwikkeling, scholing, richtlijnontwikkeling, onderzoek en cliënten&naastenparticipatie.

Kenmerken

Projectnummer:
10370022120001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. K. Jurrius
Verantwoordelijke organisatie:
Hersenz