Mobiele menu

Does early identification and treatment of sleep problems bolster psychiatric therapeutic outcome?

Goede slaap is belangrijk voor de geestelijke gezondheid. Slapeloosheid verhoogt de kans op psychische stoornissen en belemmert het psychisch herstel. In onze ervaring hebben andere slaapstoornissen, zoals slaapapneu, ook zulke negatieve effecten. Slaapproblemen komen veel voor in de psychiatrie, maar worden weinig onderkend.   

Doel

Het doel van dit project is om de invloed van het vroeg opsporen en behandelen van slaapstoornissen op de geestelijke gezondheid te onderzoeken.

Werkwijze

Cliënten van GGZ Drenthe zullen worden onderzocht op de aanwezigheid van slaapstoornissen. Als deze wordt geconstateerd krijgen zij, naast hun gebruikelijke ggz-behandeling, binnen 2 jaar na aanmelding of intake een behandeling voor hun slaapstoornis aangeboden. Patiënten die deze slaapbehandeling hebben ontvangen, zullen vergeleken worden met patiënten die geen slaapbehandeling hebben gehad. Deze laatste groep bestaat uit patiënten die niet aan de interventie mee wil doen of niet in aanmerking komt voor de studie. Op deze manier kan de toegevoegde waarde van het vroegtijdig herkennen en behandelen van uiteenlopende slaapstoornissen op het verloop van psychische aandoeningen en de kwaliteit van leven worden onderzocht.

Producten

Titel: The clinical relevance of early identification and treatment of sleep disorders in mental health care: protocol of a randomized control trial.
Auteur: Fiona M. ter Heege, Teus Mijnster, Maaike M. van Veen, Gerdina H. M. Pijnenborg, Peter J. de Jong, Gretha J. Boersma & Marike Lancel
Magazine: BMC Psychiatry
Titel: Effectivity of (Personalized) Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia in Mental Health Populations and the Elderly: An Overview
Auteur: Teus Mijnster, Gretha J. Boersma, Esther Meijer, Marike Lancel
Magazine: Journal of Personalized Medicine
Titel: The prevalence of sleep disorders and their associations with psychopathology and wellbeing in a population with diverse mental disorders.
Auteur: T. Mijnster, G.J. Boersma, M.M. van Veen, E.J. Liemburg, G.H.M. Pijnenborg, D.C. Cath, P.J. de Jong, M. Lancel

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636310014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. Lancel