Mobiele menu

Does endometrial scratching in women with implantation failure after a first IVF/ICSI cycle lead to lower costs due to a reduction in the number of subsequent IVF/ICSI cycles needed to achieve a live birth?

Projectomschrijving

Tijdens een 1e IVF/ICSI-behandeling wordt maximaal 30% van de vrouwen zwanger. Endometrium scratching zou potentieel de kans op zwangerschap tijdens de volgende behandeling verhogen. In dit onderzoek werd gekeken of dit leidt tot kostenverlaging door vermindering van het aantal vervolg-IVF/ICSI-behandelingen.

In totaal werden 936 vrouwen door loting verdeeld in 2 groepen. Groep 1 volgde direct een 2e IVF/ICSI-behandeling. Bij vrouwen in groep 2 werd vóór de behandeling een biopt (scratching) afgenomen. Na scratching werden 4.6% meer levendgeborenen gezien dan in de controlegroep. Deze data hebben een onzekerheidsmarge van -0.07% tot +9.9%. Verdere analyses in deze dataset en in een internationale studie op alle bestaande scratching data zullen gericht zijn op het begrijpen van deze bevindingen. Samengenomen zullen deze projecten duidelijk maken of en zo ja, voor wie scratching de kans op zwangerschap verhoogt.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Endometrial scratching in women with implantation failure after a first IVF/ICSI cycle; does it lead to a higher live birth rate? The SCRaTCH study: a randomized controlled trial (NTR 5342)
Auteur: van Hoogenhuijze, N. E., Torrance, H. L., Mol, F., Laven, J. S. E., Scheenjes, E., Traas, M. A. F., Janssen, C., Cohlen, B., Teklenburg, G., de Bruin, J. P., van Oppenraaij, R., Maas, J. W. M., Moll, E., Fleischer, K., van Hooff, M. H., de Koning, C., Cantineau, A., Lambalk, C. B., Verberg, M., Nijs, M., Manger, A. P., van Rumste, M., van der Voet, L. F., Preys-Bosman, A., Visser, J., Brinkhuis, E., den Hartog, J. E., Sluijmer, A., Jansen, F. W., Hermes, W., Bandell, M. L., Pelinck, M. J., van D
Magazine: BMC Womens Health 2017 Jul 21;17(1)
Link: https://doi.org/10.1186/s12905-017-0378-y
Titel: Economic evaluation of endometrial scratching before the second IVF/ICSI treatment: a cost-effectiveness analysis of a randomized controlled trial (SCRaTCH trial)
Auteur: N E van Hoogenhuijze 1, R van Eekelen 2, F Mol 3, I Schipper 4, E R Groenewoud 5, M A F Traas 6, C A H Janssen 7, G Teklenburg 8, J P de Bruin 9, R H F van Oppenraaij 10, J W M Maas 11, E Moll 12, K Fleischer 13, M H A van Hooff 14, C H de Koning 15, A E P Cantineau 16, C B Lambalk 17, M Verberg 18, A M van Heusden 19, A P Manger 20, M M E van Rumste 21, L F van der Voet 22, Q D Pieterse 23, J Visser 24, E A Brinkhuis 25, J E den Hartog 26, M W Glas 27, N F Klijn 28, M van der Zanden 29, M L Ban
Magazine: Hum Reprod. 2022 Jan 28;37(2)
Link: https://doi.org/10.1093/humrep/deab261
Titel: Endometrial scratching in women with one failed IVF/ICSI cycle-outcomes of a randomised controlled trial (SCRaTCH)
Auteur: N E van Hoogenhuijze 1, F Mol 2, J S E Laven 3, E R Groenewoud 4, M A F Traas 5, C A H Janssen 6, G Teklenburg 7, J P de Bruin 8, R H F van Oppenraaij 9, J W M Maas 10, E Moll 11, K Fleischer 12, M H A van Hooff 13, C H de Koning 14, A E P Cantineau 15, C B Lambalk 16, M Verberg 17, A M van Heusden 18, A P Manger 19, M M E van Rumste 20, L F van der Voet 21, Q D Pieterse 22, J Visser 23, E A Brinkhuis 24, J E den Hartog 25, M W Glas 26, N F Klijn 27, S van der Meer 28, M L Bandell 29, J C Boxmee
Magazine: Hum Reprod. 2021 Jan 1;36(1)
Link: https://doi.org/10.1093/humrep/deaa268

Verslagen


Eindverslag

Waarom vindt dit onderzoek plaats? Tijdens een 1e IVF/ICSI-behandeling wordt maximaal 30% van de vrouwen zwanger. Er zijn aanwijzingen dat het afnemen van een endometriumbiopt de kans op zwangerschap tijdens de volgende behandeling verhoogt. In dit onderzoek wordt gekeken of het afnemen van zo’n biopt leidt tot kostenverlaging door het verminderen van het aantal vervolg-IVF/ICSI-behandelingen. Wie kunnen er meedoen? Vrouwen die na een 1e IVF/ICSI-behandeling niet zwanger zijn geworden Wat houdt het in? Deelneemsters worden door loting verdeeld in 2 groepen. Groep 1 volgt direct een 2e IVF/ICSI-behandeling. Bij vrouwen in groep 2 wordt voor de 2e IVF/ICSI-behandeling een biopt afgenomen. Deze eenvoudige procedure bestaat uit het afnemen van een klein stukje slijmvlies uit de baarmoederholte en wordt op de polikliniek zonder pijnstilling verricht. Hoe ver is de studie nu? Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden zijn er in totaal 900 deelneemsters nodig. Op dit moment hebben al bijna 700 vrouwen mee gedaan. In totaal doen meer dan 30 ziekenhuizen uit het hele land mee aan de studie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website (www.studies-obsgyn.nl/scratch).

Samenvatting van de aanvraag

 ENGLISH  OBJECTIVE/RESEARCH QUESTION: Is endometrial scratching more cost effective compared to no endometrial scratching in women undergoing IVF/ICSI with previous Implantation Failure?.  HYPOTHESIS: The inflammatory response to iatrogenic superficial trauma to the endometrial lining will enable the endometrium to acquire a state of optimal receptivity positively affecting live birth rates.  STUDY DESIGN: Multicenter randomized controlled trial with Cost-Effectiveness and Budget Impact analysis  STUDY POPULATION: Women undergoing IVF/ICSI with Implantation Failure after a first full ART cycle.  INTERVENTION: Endometrial Scratch, using the Pipelle, in the 5-10 day period before an expected bleed in a natural or OC cycle, directly before starting the second ART cycle  USUAL CARE/COMPARISON: No endometrial scratch, direct initiation of ART cycle  OUTCOME MEASURES: Primary: Live birth rate. Secondary: Cumulative live birth after the second ART cycle, Cumulative live birth after a 12 months ART treatment period, Cycle cancellation, Miscarriage, Twin birth rate,  SAMPLE SIZE: 450 women will be included per study arm (900 in total).  DATA ANALYSIS: Relative Risk of Live birth after second ART cycle with 95% confidence interval.  COST-EFFECTIVENESS/BUDGET IMPACT ANALYSIS: Cost-effectiveness of both strategies will be presented as cost per ongoing pregnancy and costs per live birth, as well as the extent of reduction of the one year treatment costs.  TIME SCHEDULE: A total of 48 months: 6 months preparation, 30 months active inclusion, 12 months analysis and report.   DUTCH  DOEL/ONDERZOEK VRAAG: Is endometrium scratching meer kosteneffectief dan geen endometrium scratching bij vrouwen met een indicatie voor IVF/ICSI en voorheen Implantatie Falen?  HYPOTHESIS: Oppervlakkige scratching van het endometrium induceert een lichte ontstekingsreactie in het endometrium weefsel. Het verkrijgen van optimale ontvankelijkheid van het endometrium voor het embryo is het gevolg van ontstekingsachtige achtige veranderingen op weefsel en cel niveau. De ontstekingsreactie ten gevolge van endometrium scratching bevordert mogelijk het ontwikkelen van optimale ontvankelijkheid van het endometrium. Zodoende kan iatrogene endometrium schade het proces van implantatie bevorderen, en de kans op een doorgaande zwangerschap verbeteren.  STUDIE OPZET: Multicentrisch gerandomiseerde, gecontroleerde studie met een Kosten-Effectiviteit en Budget Impact Analyse.  STUDIE POPULATIE: Vrouwen die IVF/ICSI ondergaan met Implantatie Falen na een eerste, volledige ART cyclus.  INTERVENTIE: Endometrium scratching door middel van een Pipelle, 5-10 dagen voor de te verwachten (onttrekkings-) bloeding in de natuurlijke of orale anticonceptie pil gereguleerde cyclus, direct vooraf aan het starten van de tweede ART cyclus.  GANGBARE ZORG/VERGELIJKING: Geen endometrium schade, direct starten van de ART cyclus.  UITKOMST MATEN: Primair: Aantal levend geborenen. Secundair: Cumulatief aantal levend geborenen na de tweede ART cyclus, Cumulatief aantal levend geborenen na een periode van 12 maanden ART behandeling, Aantal cyclus annuleringen, Miskramen, Meerling zwangerschappen.  STEEKPROEFGROOTTE: Per studie arm zullen 450 vrouwen worden geïncludeerd (totaal 900).  DATA ANALYSES: Het Relatief Risico op een levend geborene na de tweede ART cyclus met een 95% ‘confidence interval’.  KOSTENEFFECTIVITEIT/BUDGET IMPACT ANALYSE: De kosteneffectiviteit van beide strategieën zullen worden gerapporteerd als kosten per doorgaande zwangerschap en kosten per levend geborene, als ook de reductie van de totale kosten van 1 jaar ART behandeling.  TIJD SCHEMA: In totaal 48 maanden, 6 maanden voorbereiding, 30 maanden actieve inclusie, 12 maanden analyse en rapportage. 

Kenmerken

Projectnummer:
843002601
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. F.J.M. Broekmans
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht