Mobiele menu

Does Increasing Oxygen Nurture Your Symptomatic Ischaemic Ulcer Sufficiently? (DIONYSIUS trial)

De combinatie van diabetes en slechte doorbloeding kan aanleiding vormen voor slecht genezende wonden. De behandeling van deze wonden is lastig. Als de behandeling faalt kan uiteindelijk een amputatie nodig zijn.
Hyperbare zuurstoftherapie (HZT) is een mogelijk effectieve, aanvullende behandeling, maar vergt dagelijkse behandelingen gedurende 6-8 weken. Het is daarom een intensieve en kostbare behandeling. Als HZT de wonden sneller laat genezen en/of amputaties kan voorkómen, is het mogelijk wel de kosten waard.

Dit project omvat een internationaal onderzoek om de effectiviteit van HZT en het aantal behandelingen dat nodig is om dit effect te bereiken te onderzoeken. Het onderzoek zal gedaan worden bij maximaal 544 patiënten met een diabetische wond en slechte doorbloeding.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: DIONYSIUS trial: “Does increasing oxygen nurture your symptomatic ischaemic ulcer sufficiently?” Study protocol for an international multicentre randomised trial
Auteur: Robin Brouwer ,1,2 Rowan van der Peet ,3 Rigo Hoencamp,2,4 Mark Koelemay,3 Susan van Dieren,5 Rob van Hulst,1 Dirk Ubbink3
Magazine: BMJ Open
Begin- en eindpagina:
Link: http://dx.doi. org/10.1136/bmjopen-2022- 063503). Received 04 April 2022

Kenmerken

Projectnummer:
852002123
Looptijd: 78%
Looptijd: 78 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. R.A. van Hulst
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC