Mobiele menu

Doet de gezonde school ertoe en zo ja, onder welke condities?

Vraagstuk

Om een gezonde leefstijl bij de Nederlandse jeugd te stimuleren, wordt landelijk het programma Gezonde School uitgevoerd. Doel is om via het onderwijs gezondheid te bevorderen. Tot nu toe is niet bekend of deze aanpak echt werkt. En als het werkt, is niet bekend welke onderdelen vooral werken. Daarom wordt onderzoek uitgevoerd.

Onderzoek

Met het onderzoek wordt de vraag beantwoord: leidt de Gezonde School-aanpak tot verbetering in gezondheid, leefstijl, welbevinden en schoolprestaties? Vervolgens wordt de vraag beantwoord: welke manier van uitvoering op school en vanuit de GGD draagt in positieve zin bij? Voor de vraag OF het werkt wordt gebruik gemaakt van gegevens die op scholen, bij GGD’en en bij het CBS beschikbaar zijn. Voor de vraag HOE het werkt wordt bij 10 GGD’en gekeken naar de uitvoeringspraktijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van negen GGD-en, de Academische Werkplaatsen Limburg, Agora en Amphi, de Universiteit Maastricht en TNO.

Verwachte uitkomst

Dit onderzoek levert inzicht op over inhoud, bereik en haalbaarheid van de Gezonde School-aanpak voor scholen en GGD-en. Ook biedt het verklaringen voor verschillen in de implementatie van de aanpak op schoolniveau en de effecten op leerlingniveau. Op basis van deze inzichten worden concrete adviezen en handvatten ontwikkeld om de invulling en uitvoering van de Gezonde School-aanpak in de toekomst te versterken.

Producten

Titel: Measuring implementation of Health Promoting School (HPS) programs: development and psychometric evaluation of the HPS Implementation Questionnaire
Auteur: Vennegoor G, van Assema P, Eekhout I, Lezwijn J, Molleman GRM, Jansen MWJ
Magazine: Journal of School Health
Begin- en eindpagina:
Titel: Onderzoeksopzet evaluatie Gezonde School: onder welke condities doet het ertoe?
Auteur: Vennegoor G, Vonk L, van Assema P, Huijts T, Eekhout I, Molleman GRM, Levels M, Jansen MWJ
Magazine: TSG - Tijdschr Gezondheidswet Supplement 2
Begin- en eindpagina:
Titel: School health promotion and the consumption of water and sugar-sweetened beverages in secondary schools: a multilevel study.
Auteur: Vonk L, Eekhout I, Huijts T, Levels M, Jansen MWJ.
Magazine: BMC Public Health
Begin- en eindpagina:
Titel: Factsheet Community of Practice ter bevordering van onderzoek en praktijk rondom het evaluatieonderzoek Gezonde School (auteur Leino V - UM masterstage)
Titel: Health Promoting School Implementatievragenlijst (gevalideerde vragenlijst om mate van Gezonde School implementatie te meten)
Titel: Data tav implementatiegraad van schoolgezondheidsbevordering in Nederland + regionale ondersteuning Gezonde School per GGD regio
Titel: Diverse presentaties internationale congressen 2019 - 2023

Kenmerken

Projectnummer:
531001113
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Jansen
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus