Mobiele menu

Domeinoverstijgend Samenwerken, gemeente Bunnik

De aanleiding van het netwerk is de complexiteit van de toegang tot en de coördinatie van zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Daardoor is vanuit het perspectief van de inwoner sprake van een voortdurende herhaling van zetten. Zorg en ondersteuning voor ouderen gaat vaak over systeemgrenzen (Zvw/Wlz/Wmo) heen. De weg naar passende, tijdige zorg en ondersteuning is hierdoor onvoldoende te realiseren. De betrokken partijen willen één route naar passende, toegankelijke ondersteuning en zorg, tijdig en op maat, ongeacht de financiering. Het beoogde doel van het netwerk is domeinoverstijgend samenwerken op basis van wat de cliënt nodig heeft, dat gericht is op de juiste zorg en ondersteuning voor het zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en prettig thuis wonen.

Verslagen


Eindverslag

De toegang tot en de coördinatie van zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) ouderen is complex. Deze complexiteit komt onder meer voort uit het feit dat kwetsbare ouderen te maken krijgen met een scala aan professionele hulpverleners in de domeinen zorg, welzijn en wonen. Verschillende organisaties die bovendien op verschillende wijzen worden gefinancierd en ieder onder andere voorwaarden werken. Daardoor is vanuit het perspectief van de inwoner sprake van een voortdurende herhaling van zetten. De weg naar passende, tijdige zorg en ondersteuning is hierdoor onvoldoende te realiseren.

Gemeente Bunnik, Centrum voor Elkaar, huisartsen en de thuiszorgorganisaties Santé Partners, Quarijn en Buurtzorg, werken in een pilot aan één route naar passende, toegankelijke ondersteuning en zorg, tijdig en op maat, ongeacht de financiering. Dit op basis van één inwoner, één plan, één arrangeur die zelfstandig kan signaleren en handelen over domeinen heen. Dat wil zeggen domeinoverstijgend werken. Dit houdt in dat de vraag van de inwoner en de mogelijkheden van de mensen om hem/ haar heen, de invulling van de vraag bepalen. De financiering is hierin niet leidend.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005060
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P. Özgül
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Bunnik