Mobiele menu

Domeinoverstijgend samenwerken rond Wonen, Zorg & Welzijn

Als gemeenten, inwoners, VVT, Welzijn, huisartsen en ziekenhuis slaan we de handen ineen. Met elkaar gaan we aan de slag met vraagstukken rond wonen, zorg en welzijn in het licht van de ouder wordende, potentiële zorgvragende inwoner van Capelle en Krimpen aan den IJssel. Na eerder gestarte initiatieven, is het de tijd om met elkaar focus, samenhang en voortgang te realiseren. Er is een concept-routekaart opgesteld waarin de ambities en acties beschreven zijn. Enerzijds op wijkniveau, dicht bij de inwoners. Hier worden wijkregisseurs voor aangesteld. Anderzijds wordt een aantal zaken wijkoverstijgend opgepakt door projectleiders. De samenhang en voortgang wordt bewaakt door een stuurgroep, waarin de verschillende partijen zijn vertegenwoordigd. Tevens worden hier de knelpunten opgepakt. Deze stuurgroep wordt ondersteund door een secretaris. Betrokken partijen komen tweemaal per jaar bij elkaar voor inspiratie, afstemming en ontmoeting. Samen komen we verder!

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100162210026
Looptijd: 48%
Looptijd: 48 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Rijkaart
Verantwoordelijke organisatie:
Lelie zorggroep