Mobiele menu

Domotica, automatisch goede zorg?!

Projectomschrijving

Domotica: automatisch goede zorg?!

Omdat de zorgvraag van ouderen het zorgaanbod overtreft, is de tijd rijp voor zorgdomotica, apparatuur die ondersteunt bij de zorg. Zorgvuldig gebruik leidt tot een groter gevoel van veiligheid en zelfredzaamheid. De invoering verloopt echter moeizaam vanwege de kloof tussen techniek en zorg. De vraag is hoe studenten optimaal geschoold kunnen worden in het gebruik van domotica.

Doel
Het project laat studenten, docenten en medewerkers van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) ervaring opdoen met het gebruik van domotica in de psychogeriatrische zorg. Er wordt bijvoorbeeld een ‘Praktijk Leer Unit’ in gebruik genomen, gericht op domotica. Ethische aspecten van domotica en het aanzetten tot reflecterend vermogen maken deel uit van het onderwijsprogramma.

Werkwijze
ROC Mondriaan en WZH ontwikkelen een onderwijsprogramma over domotica. Daarnaast ontwikkelen zij een bijscholingsmodule en een handreiking over het gebruik van domotica in de zorg.

Doelgroep
Studenten en verzorgenden van niveau 3.

Producten

Titel: Domotica, automatisch goede zorg
Titel: Domotica, techniek in de zorg

Verslagen


Eindverslag

Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) heeft in haar nieuwste locatie Leilinde veel domoticatoepassingen laten inbouwen. Een jaar na opening bleek nog steeds slechts een beperkt deel van de mogelijkheden gebruikt te worden.
Op het ROC Mondriaan werd geconstateerd dat studenten en leerlingen niveau 3 verzorgende steeds vaker tijdens stages en werk werden geconfronteerd met domotica en de toepassing daarvan, maar dat het onderwerp nog geen deel uitmaakte van het lesprogramma.
WZH en ROC Mondriaan hebben besloten een onderwijsmodel te ontwikkelen met daaraan gekoppeld een e-learningmodule om de studenten optimaal te scholen in het gebruik van domotica, zodat onbekendheid, gebrek aan kennis, weerstand en angst voor kwaliteitsverlies van de zorg (ook bij cliënten en familie) kan worden weggenomen.
De samenwerking tussen de partners is niet nieuw voor dit project, er wordt al een aantal jaren samengewerkt op verschillende terreinen van opleiden en bijscholen van professionals in de ouderenzorg. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking Praktijk Leer Unit (PLU). Het uiteindelijke resultaat is een onderwijsprogramma voor de reguliere BOL en BBL opleidingen verzorgende niveau 3, een e-learningmodule voor bij- en nascholing en de ontwikkelingen en inzet van de PLU Domotica als trainingscentrum.

Samenvatting van de aanvraag

Domotica, automatisch goede zorg?! Door een toenemend aantal ouderen en afname van de beroepsbevolking overtreft de zorgvraag het zorgaanbod. Hierdoor kan in de toekomst het huidige niveau van zorgverlening niet gewaarborgd worden. Het aantal handen aan het bed schiet in toenemende mate tekort. De zorgsector wil dit probleem mede oplossen door grootschalige invoering van zorg domotica. ROC Mondriaan en WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) werken al een aantal jaren samen op verschillende terreinen van opleiden en bijscholen van professionals in de ouderenzorg. WZH en Mondriaan hebben besloten om in de komende jaren een aantal activiteiten te ontwikkelen ten behoeve van de implementatie van domotica gericht op het wegnemen van de belemmeringen die in de praktijk het juiste gebruik ervan in de weg staan. De activiteiten bestaan uit het ontwikkelen van een onderwijsprogramma Domotica voor de reguliere BOL en BBL opleidingen verzorgende niveau 3, een e-learning module voor bij/nascholing Domotica voor de medewerkers van WZH, de ontwikkeling en inzet van een Praktijk Leer Unit Domotica en het ontwikkelen van een handreiking communicatie en voorlichting voor cliënten, familieleden, medewerkers, studenten en docenten m.b.t. het gebruik van domotica in de zorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
316000011
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K. Oversluizen
Verantwoordelijke organisatie:
Woon- en Zorgcentra Haaglanden