Mobiele menu

Doorbraak hepatitis C in de verslavingszorg

Producten

Titel: Verbetering van de opsporing van hepatitis C in de verslavingszorg
Auteur: Agnes van der Poel, Simone van de Lindt, Farand Laghaei, Esther Croes
Magazine: TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Titel: Doorbraak HCV filmpje
Titel: zorgpad- impressie in een filmpje
Titel: website www.hepcverslaving.nl

Verslagen


Eindverslag

Hepatitis C komt relatief vaak voor bij drugsgebruikers, met name bij hen die ooit hebben geïnjecteerd. Een groot aantal ooit-injecterende drugsgebruikers wordt behandeld in de verslavingszorg. Het lijkt daarom logisch om de verslavingszorginstellingen als vindplaats te gebruiken voor patiënten met hepatitis C en van daaruit ook een behandeltraject aan te zwengelen. Met de huidige snelle ontwikkelingen op het gebied van hepatitis C medicatie is succesvolle behandeling immers ook voor “moeilijke doelgroepen” een haalbare optie geworden. In de praktijk blijkt echter dat opsporing en behandeling van hepatitis C in de verslavingszorg nog maar moeizaam van de grond komt. In een eerder door ZonMW gehonoreerd project hebben wij de belemmerende factoren in kaart gebracht en concludeerden dat barrières met name aanwezig zijn op organisatorisch vlak.
Het “Doorbaakproject hepatitis C in de verslavingszorg” heeft tien teams ondersteund in het oplossen van deze hindernissen. De teams, bestaande uit professionals uit de verslavingszorg en het ziekenhuis, hebben een bij hun lokale situatie passend zorgpad ontwikkeld waarin is vastgelegd wie op welk moment verantwoordelijk is in het zorgproces rond hepatitis C. Zo hangt de zorg niet meer af van een aantal enthousiaste medewerkers, maar raakt ingebed in de reguliere taken. De lokale teams werden ondersteund door een expertgroep uit het ziekenhuis en de verslavingszorg met ervaring in de organisatie van een hepatitis C behandeltraject.
De lokale teams hebben via plan-do-check-act (PDCA) cycli hun werkwijze verbeterd en geleerd van elkaars goede voorbeelden. Het project heeft veel “good practices” opgeleverd die de komende tijd verder in de verslavingszorg zullen worden verspreid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
12500095005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.A. Croes
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut