Mobiele menu

Doorbreken van intergenerationele overdracht van armoede en gezondheidsachterstanden: onderzoekers als co-participanten

Sociaaleconomische problemen en gezondheidsachterstanden worden vaak van generatie op generatie overgedragen. Deze intergenerationele overdracht willen we begrijpen en doorbreken door onderzoekers die zelf sociaaleconomische problemen hebben ervaren als mededeelnemers in onderzoek te betrekken naast co-onderzoekers waarbij intergenerationele problematiek nog speelt. Dit zal leiden tot betekenisvolle en diepgaandere inzichten dan tot nu toe beschikbaar. We gebruiken visuele ondersteuning, onderzoeken meerdere generaties en betrekken professionals met veel werkervaring die intergenerationele overdracht in de praktijk hebben gezien. 

Doel

We willen (1) onderzoeken welke mechanismen en contexten intergenerationele overdracht van sociaaleconomische problemen en gezondheidsachterstanden beïnvloeden en hoe intergenerationele overdracht kan worden voorkomen, en we willen (2) onze nieuwe aanpak evalueren (waarbij we o.a. onderzoeken hoe deelnemers ervaren dat onderzoekers als mededeelnemers worden betrokken en hoe deelnemers het gebruik van visualisatiemethoden ervaren).

Aanpak/werkwijze

We beginnen met (1) een literatuuronderzoek om te begrijpen hoe mechanismen en contexten intergenerationele overdracht op macro-, meso- en micro-niveaus beïnvloeden ('wat werkt, voor wie, in welke settings?'). Vervolgens (2) prioriteren we de factoren uit de literatuur en vullen we in 8 focusgroepen de literatuurbevindingen aan met ervaringen van deelnemers, professionals en beleidsmakers. In de focusgroepen gebruiken we visuele facilitatie. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen geformuleerd voor onderzoek en praktijk.

Samenwerkingspartners

Onze projectgroep bestaat uit een samenwerking tussen ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede en gezondheidsachterstanden, onderzoekers van de Universiteit Maastricht, Avans Hogeschool, Trimbos Instituut, Platform31 en een GGD praktijkprofessional. Ons team heeft expertise op het gebied van participatieve onderzoeksmethoden, visuele facilitatie, en wetenschapscommunicatie en heeft ruime ervaring en competentie in het bereiken en betrekken van mensen met sociaaleconomische achterstanden.

(Verwachte) resultaten

We verwachten betekenisvolle, diepgaandere inzichten dan uit eerdere onderzoeken beschikbaar. Wij vinden het cruciaal dat kennis in de praktijk wordt toegepast en besteden daarom een aanzienlijk deel van onze tijd en budget aan het communiceren van onze resultaten naar de doelgroep, beleidsmakers, professionals en studenten. We ontwikkelen een factsheet, een korte video, een wetenschappelijk artikel en communicatieproducten die we samen met ervaringsdeskundigen zullen bepalen.

Kenmerken

Projectnummer:
05550032310010
Looptijd: 15%
Looptijd: 15 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. L. Abidi
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University