Mobiele menu

Doorontwikkelen Dagactiviteiten Delft

In Delft wonen (kwetsbare)senioren met een klein netwerk, waardoor zij weinig sociale contacten hebben. Delft scoort erg hoog (39%) op eenzaamheid. Uit onderzoek naar dagactiviteiten voor mensen met dementie en gesprekken met inwoners is de behoefte aan een laagdrempelige voorziening om mensen te ontmoeten geuit. Met zo’n voorziening komt de persoonlijke ondersteuningsbehoefte eerder in beeld, waardoor preventieve maatregelen eerder ingezet kunnen worden. Hiermee kan het een bijdrage leveren aan langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Aanpak/werkwijze 

De gemeente Delft start met een inloopplek. waar een medewerker vanuit ouderenzorg en welzijnswerk op het individu passend aanbod kan organiseren voor de doelgroep. De drempel om meer ondersteuning te vragen wordt lager, waardoor deze zorg op tijd ingezet kan worden. Daarnaast zet de gemeente Delft drie bewezen interventies (Dementelcoach, Star-elearning, DemenTalent) in, aanvullend op de Ontmoetingscentra. Deze interventies kunnen ondersteuning op maat bieden voor onder andere mantelzorgers.
 

Kenmerken

Projectnummer:
10641012310012
Looptijd: 35%
Looptijd: 35 %
2024
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. I. Berkhout
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Delft
Afbeelding
Dagactiviteit ontmoetingscentrum gericht op dementie

Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Als ZonMw willen wij bijdragen aan een groter aantal gemeenten met een passend aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Ook zien we graag dat meer mensen met dementie deelnemen aan de verschillende activiteiten én zetten we in op verbetering en innovatie van het bestaande aanbod. Vanuit de eerste subsidieronde financieren wij 12 gemeenten die aan de slag gaan met het doorontwikkelen van hun aanbod aan dagactiviteiten. Dit project is daar een van. Bekijk hier de andere projecten.