Mobiele menu

Doorontwikkelen en versterken aanbod dagactiviteiten voor mensen met (beginnende) dementie

Projectomschrijving

Als gevolg van vergrijzing is in Wijdemeren de behoefte aan ontmoetingsactiviteiten toegenomen. Het gaat hierbij om ontmoetgroepen die zonder een indicatie te bezoeken zijn. Op dit moment draaien er 2 ontmoetgroepen in Loosdrecht en 1 in Kortenhoef. Deze zijn voor mensen met geheugenverlies en beginnende dementie. 

Doel

Uit de kernen Loosdrecht, Kortenhoef en Nederhorst den Berg komen sterke signalen dat er behoefte is aan meer ontmoetingsactiviteiten. Deze signalen worden onder andere gegeven door huisartsenprakijken. De bestaande ontmoetgroepen in Wijdemeren zijn zeer gewild, maar het zijn er te weinig voor heel Wijdemeren. Daarom willen de gemeente Wijdemeren graag de huidige twee ontmoetingsactiviteiten voor 2024 continueren en twee nieuwe ontmoetingsgroepen opzetten. De nieuw op te zetten ontmoetingsgroep in Nederhorst den Berg/Ankeveen en de huidige ontmoetingsgroep in Kortenhoef vragen ook om nieuwe huisvesting/locatie.
 

Kenmerken

Projectnummer:
10641012310011
Looptijd: 33%
Looptijd: 33 %
2023
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H.S. de Vlieg
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Wijdemeren
Afbeelding
Dagactiviteit ontmoetingscentrum gericht op dementie

Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Als ZonMw willen wij bijdragen aan een groter aantal gemeenten met een passend aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Ook zien we graag dat meer mensen met dementie deelnemen aan de verschillende activiteiten én zetten we in op verbetering en innovatie van het bestaande aanbod. Vanuit de eerste subsidieronde financieren wij 12 gemeenten die aan de slag gaan met het doorontwikkelen van hun aanbod aan dagactiviteiten. Dit project is daar een van. Bekijk hier de andere projecten.