Mobiele menu

Doorontwikkeling Dagbesteding Cultuursensitief Ede

Projectomschrijving

Uit het regiobeeld blijkt dat het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk stijgt. Onder migrantenouderen is deze procentuele stijging nog groter: de stijging onder deze groep is de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd. Deze doelgroep ziet de gemeente Ede terug in de moskeeën en huiskamerprojecten, maar zijn niet zichtbaar in de reguliere zorg. Voor deze doelgroep is er geen passende dagbesteding in de regio, en mantelzorgers blijven voor hun ouderen zorgen tot zij zelf overbelast raken. Ook is de juiste informatie niet goed vindbaar of sluit niet aan op de behoeften van deze doelgroep waardoor de migrantenouderen eerder afhaken en/of niet eens hulp zoeken.

Doel

Een cultuursensitieve dagbesteding die goed aansluit op gebied van taal, cultuur en geloof helpt deze doelgroep om zich veilig en in een vertrouwde omgeving te voelen, wat effect heeft op welzijn en beleving om langer en gezonder oud te worden. Het kan diverse psychosomatische klachtenverminderen. Bovendien worden mantelzorgers ontzorgd, ondersteund en goed verwezen naar ondersteuning.

Verslagen


Eindverslag

Uit het regiobeeld blijkt dat het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk stijgt. Onder migrantenouderen is deze procentuele stijging nog groter: de stijging onder deze groep is de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd. Deze doelgroep zien we terug in de moskeeën en huiskamerprojecten, maar zijn niet zichtbaar in de reguliere zorg. Voor deze doelgroep iser geen passende dagbesteding in de regio, en mantelzorgers blijven voor hun ouderen zorgen tot zij zelf overbelast raken. Ook is de juiste informatie niet goed vindbaar of hij sluit niet aan op de behoeften van deze doelgroep, waardoor de migrantenouderen eerder afhaken en/of niet eens hulp zoeken.

Doel

Een cultuursensitieve dagbesteding die goed aansluit op gebied van taal, cultuur en geloof helpt deze doelgroep om zich veilig en in een vertrouwde omgeving te voelen, wat effect heeft op welzijn en beleving om langer en gezonder oud te worden. Het kan diverse psychosomatische klachten
verminderen. Bovendien worden mantelzorgers ontzorgd, ondersteund en goed verwezen naar ondersteuning.
 

Kenmerken

Projectnummer:
10641012310009
Looptijd: 20%
Looptijd: 20 %
2024
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. van der Velde
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Ede
Afbeelding
Dagactiviteit ontmoetingscentrum gericht op dementie

Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Als ZonMw willen wij bijdragen aan een groter aantal gemeenten met een passend aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Ook zien we graag dat meer mensen met dementie deelnemen aan de verschillende activiteiten én zetten we in op verbetering en innovatie van het bestaande aanbod. Vanuit de eerste subsidieronde financieren wij 12 gemeenten die aan de slag gaan met het doorontwikkelen van hun aanbod aan dagactiviteiten. Dit project is daar een van. Bekijk hier de andere projecten.