Mobiele menu

Doorontwikkeling digitalisering dagbesteding

Projectomschrijving

Gerichte opschaling van blended ondersteuning bij Cordaan

Digitale transformatie van de dagbesteding is voor de doelgroep van Cordaan belangrijk om de cliënt zijn zelfstandigheid te laten behouden, de benodigde ondersteuning optimaal in te richten en continu ondersteuning te bieden, ook als dat niet fysiek kan. Cordaan moet een versnelling maken in digitalisering van het aanbod en de werkwijze, zo is extra duidelijk geworden sinds het begin van de coronacrisis.

De implementatiecoach heeft een Implementatiescan uitgevoerd en diepte-interviews met stakeholders afgenomen. Doel was een analyse te maken van de stand van zaken van de implementatie, de good practices op te halen en belemmeringen in kaart te brengen. Op basis hiervan is een opschalingsplan uitgewerkt. Hierin ligt de focus op verdere implementatie van de organisatievisie op blended zorg, draagvlak en bekendheid intern vergroten, competentieontwikkeling van medewerkers en het ontwerpen van een aanbod van digitale dagbesteding.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

• Binnen deze aanvraag willen wij de connectie maken tussen de aangeschafte hardware en software, onze cliënten en onze diverse groep professionals die werken in de wijk en op de ambulante locaties. • Vanuit een pragmatisch maar inhoudelijk gedreven implementatieplan zal de inzet van digitale middelen in de dagbesteding en de wijk opgeschaald worden en de activiteit van huidige gebruikers (professionals, cliënten en mantelzorgers) worden bevorderd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002576
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.M. Riemersma
Verantwoordelijke organisatie:
Cordaan