Mobiele menu

Doorontwikkeling en bestendiging regionale programmacoördinatie Ketenaanpak overgewicht bij kinderen binnen GGD Hart voor Brabant.

Binnen GGD Hart voor Brabant (GGD HvB) bleek er rondom de Ketenaanpak overgewicht bij kinderen behoefte te zijn aan: Centrale coördinatie, (Bij)scholing en deskundigheidsbevordering van de centrale zorgverleners, Meer kennisdeling/uitwisseling, Regionale borging van de aanpak. Binnen dit project wil de GGD HvB werken aan een verbeterde implementatie van monitoring en evaluatie, versterkte kennisinfrastructuur, meer kennisdeling en regionale borging van Ketenaanpak overgewicht bij kinderen middels de inzet van een regionaal programmacoördinator. Door deelname aan het leernetwerk, wordt de inzet van de programmacoördinator ondersteund en kan deze rol worden doorontwikkeld en bestendigd. Het uniform uitvoeren van de rol van centrale zorgverlener en hiermee effectief inzetten bij jeugdigen en hun gezinnen, zorgt voor een duurzame kwaliteitswaarborging en is daarmee van direct belang voor cliënten en naasten.

Kenmerken

Projectnummer:
05550092210008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A Bolat
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Hart voor Brabant