Mobiele menu

Doorontwikkeling en implementatie risicopredictieinstrument en zorgpaden.

De Expect studie maakt het mogelijk om voor zwangere vrouwen de kans in te schatten op complicaties. Denk hierbij aan zwangerschapscomplicaties zoals zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes, of een te groot kind. Door deze schatting wordt het mogelijk om de zwangerschapszorg nog beter af te stemmen op de individuele vrouw. Er kunnen bijvoorbeeld meer of minder echo’s uitgevoerd worden en bepaalde preventieve behandelingen. Hierdoor worden problemen eerder opgespoord en verdere nadelige gevolgen beperkt of zelfs vermeden. In dit VIMP project is de opgedane kennis doorgevoerd in de dagelijkse praktijk. Zo is een online applicatie (beschikbaar op www.zwangerinlimburg.nl; EXPECT calculator) ontwikkeld die gynaecologen en verloskundigen kunnen gebruiken bij de individuele risicoschatting van de zwangere vrouw. De nieuwe zorgpaden worden eveneens op deze centrale plek aangeboden, maar zijn ook apart aan alle praktijken en ziekenhuizen aangeboden. Tenslotte zijn alle gynaecologen en verloskundigen ingelicht over het gebruik en de mogelijkheden van de applicatie. Op dit moment wordt ook nog gewerkt aan korte voorlichtingsfilmpjes die de nieuwe Limburgse geboortezorg met haar keuzemogelijkheden verder moet verduidelijken voor aanstaande zwangere vrouwen. In deelnemende regio’s (ca. 80% van Limburg) wordt momenteel naar schatting in ongeveer 40% van de nieuwe zwangerschappen de EXPECT calculator gebruikt in de keuze van het te volgen zorgpad. De verwachting is dat dit percentage in de komende tijd verder stijgen.

Verslagen


Eindverslag

In de afgelopen jaren hebben Limburgse verloskundigen en gynaecologen gezamenlijk gewerkt aan een betere zorg tijdens zwangerschap en geboorte. Daarbij zijn zorgpaden opgesteld die inspelen op het persoonlijke risicoprofiel van een zwangere vrouw. Allereerst is er een algemeen basis zorgpad met daarin de minimale zorg beschreven die iedere zwangere vrouw aangeboden zou moeten worden. Daarnaast zijn er zogenaamde verhoogd risicozorgpaden ontwikkeld, zoals het zorgpad zwangerschapssuikerziekte (diabetes gravidarum). Vrouwen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van suikerziekte tijdens de zwangerschap wordt mogelijkheden tot extra zorg aangeboden. De achterliggende gedachte is dat met deze risico-afhankelijke zorg eventuele problemen eerder opgespoord, behandeld, of zelfs voorkomen kunnen worden. Tegelijkertijd wordt zo geprobeerd te voorkomen dat een groot aantal vrouwen onnodig extra controles krijgt. Tijdens het ontwikkelen van deze zorgpaden hebben onderzoekers van de EXPECT studie onderzocht welke combinatie van factoren bij een vrouw het belangrijkst zijn voor het inschatten van haar individuele risico op complicaties. Het doorontwikkelingsproject, dat met de huidige VIMP subsidie kon worden uitgevoerd, was nodig om ervoor te zorgen dat de zorgpaden en de kennis over risicofactoren daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk konden worden ingezet. Dit betekende dat alle informatie op gemakkelijke wijze beschikbaar moest komen voor de zorgverleners. Daarnaast moesten zorgverleners voorgelicht worden over deze nieuwe aanpak in de zorg. Tenslotte moest er ook voorlichtingsmateriaal komen voor de zwangere vrouw zodat zij in samen met haar zorgverlener keuzes kan maken voor de zorg die het best bij haar situatie past. Met behulp van de toegekende subsidie werden deze zaken gerealiseerd.

Kenmerken

Projectnummer:
2090100061
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. L.J.M. Smits
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University