Mobiele menu

Doorontwikkeling en implementatie Uitjezorg: activiteiten en steun voor en door mensen met dementie

Projectomschrijving

Uitjezorg wil mensen die leven met dementie (mensen met de diagnose en hun naasten) verenigen voor onderlinge steun, het delen van informatie, plezier en ontspanningsactiviteiten. Ze werken toe naar een laagdrempelige en autonome club mensen die met én van elkaar leert, waardoor er een hechte gemeenschap ontstaat. 

Werkwijze

De initiatiefgroep, bestaande uit mensen met dementie en hun naasten, vertegenwoordigen de autonome club. Zij vertalen behoeften van hun achterban in een passend activiteitenaanbod. In samenwerking met diverse faciliterende maatschappelijke organisaties werken zij dit uit tot een passend activiteitenaanbod op verschillende plekken in de IJmond.

Doel

Het uiteindelijke doel is eraan bijdragen dat mensen prettiger langer thuis leven met dementie. In 2022-2023 is de basis gelegd voor Uitjezorg. In 2024-25 willen ze met Uitjezorg meer mensen bereiken, de activiteiten aanscherpen n.a.v. de gesignaleerde behoeften én werken aan een duurzaam voortbestaan op zowel financieel als organisatorisch vlak.

Kenmerken

Projectnummer:
10641012310014
Looptijd: 19%
Looptijd: 19 %
2024
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. D. Smit
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Heemskerk
Afbeelding
Dagactiviteit ontmoetingscentrum gericht op dementie

Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Als ZonMw willen wij bijdragen aan een groter aantal gemeenten met een passend aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Ook zien we graag dat meer mensen met dementie deelnemen aan de verschillende activiteiten én zetten we in op verbetering en innovatie van het bestaande aanbod. Vanuit de eerste subsidieronde financieren wij 12 gemeenten die aan de slag gaan met het doorontwikkelen van hun aanbod aan dagactiviteiten. Dit project is daar een van. Bekijk hier de andere projecten.