Mobiele menu

Doorontwikkeling en innovatie aanbod dagactiviteiten thuiswonende mensen met dementie

Projectomschrijving

De gemeenten Druten en Wijchen gaan aan de slag met het doorontwikkelen van het aanbod van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Op basis van het regiobeeld, de behoefteanalyse en het reeds opgestelde plan van aanpak, focussen zij op drie speerpunten: 

  1. Doorontwikkelen van bestaand aanbod aan dagactiviteiten; 
  2. Het ontwikkelen van passend aanbod voor mensen met een migratieachtergrond;
  3. Het ontlasten van mantelzorgers. 

Aanpak

De gemeenten gaan in dit project gefaseerd te werk en beogen door het inzetten van een kwartiermaker/ procesbegeleider alle stakeholders vanaf het begin te betrekken. Waarmee zij vanaf de start oog hebben voor een duurzame implementatie en borging binnen de Drutense en Wijchense gemeenschap. 

Doel

De centrale doelstelling van het project is om te komen tot een samenhangend aanbod van zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in de gemeenten Wijchen en Druten. Het aanbod is vraaggericht, toegankelijk en toekomstbestendig. Het project heeft een looptijd van 18 maanden.
 

Kenmerken

Projectnummer:
10641012310007
Looptijd: 19%
Looptijd: 19 %
2024
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Beekmans
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Wijchen
Afbeelding
Dagactiviteit ontmoetingscentrum gericht op dementie

Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Als ZonMw willen wij bijdragen aan een groter aantal gemeenten met een passend aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Ook zien we graag dat meer mensen met dementie deelnemen aan de verschillende activiteiten én zetten we in op verbetering en innovatie van het bestaande aanbod. Vanuit de eerste subsidieronde financieren wij 12 gemeenten die aan de slag gaan met het doorontwikkelen van hun aanbod aan dagactiviteiten. Dit project is daar een van. Bekijk hier de andere projecten.