Mobiele menu

Doorontwikkeling gebiedsgerichte GGZ Houten: integraal aanbod van behandeling en begeleiding voor mensen met verward gedrag.

Samenwerking tussen behandelaar en begeleider van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening lijkt vanzelfsprekend, maar daar is niet altijd sprake van. Dit project is gericht op de versterking van de samenwerking rondom mensen met verward gedrag in Houten.

Doelstelling

Altrecht en Lister gaan in samenwerking met een familie-ervaringsdeskundige van Ypsilon en de gemeente gebiedsgerichte GGZ ontwikkelen in de regio Houten. Hierbij gaat het om het realiseren van een integrale vorm van begeleiding en behandeling voor cliënten. Zorgaanbieders en de gemeente Houten gaan intensief samenwerken met als doel dat iedereen in zijn eigen omgeving goed geholpen wordt. De focus van het project ligt in eerste instantie op volwassenen met ernstige psychische kwetsbaarheden en is gericht op alle levensdomeinen.

Methode

Om de doelstellingen te behalen wordt er een gebiedsteam GGZ Houten opgezet, waar op een gezamenlijke locatie ruimte is voor het afstemmen van samenwerking, acties en plannen, het maken van afspraken over werkprocessen, consultatie en sparren, en samen optrekken bij zorgmijders. Daarnaast zal er een regel- en ontwikkelruimte gecreëerd worden voor professionals, waardoor zij sneller kunnen optreden, naar gelang van de behoefte en noodzaak van cliënten, met gebruik van elkaars expertise. Ook zal er aandacht zijn voor het verbeteren van de samenwerking tussen de huisarts/POH-GGz, het Sociaal Team en welzijnsaanbieders.

Resultaten

Van april 2019 tot december 2020 heeft Gebiedsteam Houten, bestaande uit verschillende onderdelen van Altrecht en Lister, gewerkt aan het verder ontwikkelen van het Gebiedsteam GGz. Het uitgangspunt van het project was werken vanuit dezelfde visie:

  • Centraalstellen van de cliënt
  • Creëren van deskundigheidsbevordering on the job
  • Richten op duurzame veranderingen binnen alle verschillende lagen in de netwerkorganisatie

Dit is vormgegeven door het delen van een gezamenlijke werkplek, het aansluiten bij elkaars overleg en het houden van referaten voor kennisoverdracht en de verbinding met netwerkpartners.

Daarnaast is verschillend foldermateriaal ontwikkeld voor naasten en cliënten. De fysieke informatiebijeenkomsten voor cliënten en naasten konden echter niet plaatsvinden vanwege corona. De cliënten, naasten en samenwerkingspartners ontvangen in maart een ‘Glossy’ over het Gebiedsteam. De uitgave vertelt op een laagdrempelige manier over het Gebiedsteam en beschrijft persoonlijke ervaringen van cliënten. Ook is er aandacht voor de ondersteuningsmogelijkheden en visie van waaruit gewerkt wordt.

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Afbeelding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Klok
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Houten

Contactgegevens projectleider

E-mail: evelijnklok@lister.nl
Telefoon: 06 12 34 27 26

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de gemeente Houten (regio Utrecht).