Mobiele menu

Doorontwikkeling Monitor Maatschappelijk Zorg: naar meer zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid in Holland Rijnland

Aanleiding
De regio Holland Rijnland bestaat uit 13 gemeenten, met Leiden als centrumgemeente. Leiden beschikt van oudsher over een goede kennisinfrastructuur om het beleid op gebied van maatschappelijke zorg te ondersteunen, waaronder de Monitor Maatschappelijke Zorg. De doordecentralisatie van beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) stelt de gemeenten echter voor nieuwe uitdagingen.
Doel
Het doel van dit project is meer zicht te krijgen op groepen mensen die gebruik maken van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de regio.
Werkwijze
We willen dit bereiken door:
1) verder ontsluiten van databronnen BW en MO;
2) ontwikkeling van nieuwe indicatoren passend bij de veranderde informatiebehoeften van gemeenten;
3) experimenteren met koppeling van data uit verschillende registratiebronnen;
4) herschikking taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van monitoring en beleidsadvisering.Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met GGD Hollands Midden, gemeenten en ketenpartners.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638050617
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. ir. A.P.L. van Bergen
Verantwoordelijke organisatie:
Hecht GGD Hollands Midden