Mobiele menu

Doorontwikkeling transmuraal zorgnetwerk voor zeer kwetsbare thuiswonende ouderen met een hoog valrisico.

Meer dan 100.000 65 plussers melden zich jaarlijks na een val op de Spoed Eisende Hulp. Zij hebben een hoog risico op hernieuwd vallen. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken hebben we een transmuraal zorgpad ontworpen dat matig kwetsbare 65 plussers moet behoeden voor hernieuwd vallen.
In het huidige project wordt het zorgpad uitgebreiden met de mogelijkheid van het aanbieden van een heupairbag van het bedrijf Wolk aan de meest kwetsbare 65 plussers. Bij deze zeer kwetsbare groep is het effect van valpreventie laag. De airbag voorkomt niet dat er gevallen wordt, maar vermindert wel het risico op heupfracturen en daarmee de angst om te vallen. De belangrijkste uitdaging wordt om de inzet van de heupairbag goed af te stemmen tussen de verschillende zorgverleners, de 65 plusser en zijn mantelzorger. Ook wordt nagedacht over blijvende implementatie in de zorg na afloop van het project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100032220009
Looptijd: 67%
Looptijd: 67 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Geleijn BSc
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc