Mobiele menu

Dose IndividualizAtion of Beta-lactam AntiBiotics in ICU patients: to TDM or not to TDM and the effects on patient outcome

Dosis-individualisatie van Beta-lactam antibiotica op de IC, verbetering voor de patiënt?

Patiënten op de Intensive Care (IC) hebben frequent infecties, waarbij veel antibiotica worden gebruikt. De antibioticadosis die nu gebruikt wordt leidt vaak tot een niet optimale behandeling bij IC-patiënten. Een inadequate behandeling leidt tot verhoogde mortaliteit en morbiditeit.

Studie

In de DOLPHIN studie is onderzocht of door het meten van de antibioticaconcentratie in het bloed (TDM) de dosis zo spoedig mogelijk kan worden aangepast en zo de blootstelling te verbeteren.
De patiënten werden in twee groepen verdeeld; een groep kreeg de standaarddosering en de andere groep kreeg eerst standaarddosering die vervolgens werd aangepast met TDM.
Het onderzoek is op 8 IC’s in Nederland uitgevoerd bij 390 patiënten.

Resultaten

De DOLPHIN studie heeft laten zien dat het niet effectief is om bij alle patiënten op de IC een persoonlijke antibioticadosis met TDM te geven. Echter, patiënten met minder ernstige ziekte of een TDM-interventie binnen 24 uur hadden wel baat bij TDM; de ligduur op de IC nam af.
 

Samenvatting bij start

Intensive Care (IC) patiënten hebben frequent infecties, waarvoor veel antibiotica worden gebruikt. De dosis die nu gebruikt wordt leidt vaak tot een niet optimale behandeling. Inadequate behandeling kan hogere mortaliteit en langer ziekenhuisverblijf tot gevolg hebben.

Doel

Het doel van deze multicenter studie is het verbeteren van de behandeling van volwassen IC-patiënten door geïndividualiseerd te doseren. Hiervoor krijgt de helft van de patiënten de standaardbehandeling en wordt deze vergeleken met de andere helft van de patiënten waarvoor de dosering in een vroeg stadium wordt aangepast op geleide van een concentratiemeting van het antibioticum in het bloed. Dit laatste wordt ook wel TDM (Therapeutic Drug Monitoring) genoemd. Het primaire eindpunt is verkorting van de opnameduur.
Voor de patiënt met de TDM gestuurde dosering wordt de antibioticum-concentratie ingevoerd in een model en dezelfde dag wordt een advies gegeven aan de IC-arts. In de standaard zorggroep wordt de dosering niet aangepast.
 

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
848017008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. B.C.P. Koch
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum