Mobiele menu

Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica

Samenvatting na afronding

Op dit moment krijgen veel verpleeghuisbewoners met dementie te vaak en te lang antipsychotica voor probleemgedrag. Uit onderzoek door het Radboudumc en het UMC Groningen is bekend welke factoren kunnen bijdragen aan verbetering.

Onderzoek

Binnen dit project hebben wij een stappenplan ontwikkeld waarmee een verpleeghuisafdeling het voorschrijven van antipsychotica kan aanpakken. Het is gericht op bewustwording van de rol van de arts, verzorgenden en psycholoog in het proces van voorschrijven en op het verbeteren van de samenwerking.
Samen met een sleutelpersoon gaan zij op zoek naar aanknopingspunten voor verbetering, gebruikmakend van een e-module. In een bijeenkomst stellen zij doelen om hun werkwijze zodanig aan te passen dat het voorschrijven van antipsychotica verbetert.

Resultaten

De ervaringen zijn zeer positief: instellingen gaven aan dat er door deelname voor het eerst écht met elkaar over antipsychotica werd gesproken. Bij de meeste instellingen is het gebruik van antipsychotica gedaald.
 

Samenvatting bij start

Probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie wordt vaak behandeld met antipsychotica, ondanks beperkte effectiviteit en risico’s op ernstige bijwerkingen. Helaas lukt het in de dagelijkse praktijk onvoldoende om minder antipsychotica voor te schrijven.

Doel

Doel van dit project is om de eerder ontwikkelde APID-index (Appropriate Psychotropic drugs use In Dementia index) en de Consensus Handreiking voor Antipsychoticagebruik praktisch en landelijk toepasbaar te maken en deze te implementeren.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van kennis uit de PROPER-studie over bevorderende en belemmerende factoren en wordt nadruk gelegd op het medisch leiderschap en het betrekken van bewoners en/of hun naasten. De begeleide implementatie zal steeds op twee afdelingen in vijf zorginstellingen uit betrokkennetwerk gefaseerd worden uitgevoerd en geëvalueerd.
Resultaat is een breed, landelijk toepasbaar en vrij beschikbaar Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica, dat via bestaande infrastructuur geïmplementeerd wordt.

Producten

Titel: Multidisciplinair samen werken aan passend gebruik van antipsychotica E-module voor verzorgenden
Auteur: drs. Claudia Smeets, prof. dr. Debby Gerritsen, Marlies van Kordelaar MSc, prof. dr. Sytse Zuidema, prof. dr. Raymond Koopmans
Titel: Multidisciplinair samen werken aan passend gebruik van antipsychotica E-module voor artsen
Auteur: drs. Claudia Smeets, prof. dr. Debby Gerritsen, Marlies van Kordelaar MSc, prof. dr. Sytse Zuidema, prof. dr. Raymond Koopmans
Titel: Stappenplan Antipsychotica
Auteur: dr. Claudia Smeets, prof. dr. Debby Gerritsen, Marlies van Kordelaar MSc, prof. dr. Sytse Zuidema, prof. dr. Raymond Koopmans
Titel: Werken aan passend gebruik antipsychotica
Auteur: Anke Persoon, Claudia Smeets, Sytse Zuidema, Raymond Koopmans, Debby Gerritsen
Magazine: Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO)

Verslagen


Eindverslag

Op dit moment krijgen veel verpleeghuisbewoners met dementie te vaak en te lang antipsychotica voor probleemgedrag. Uit onderzoek door het Radboudumc en het UMC Groningen, weten we welke factoren kunnen bijdragen aan verbetering. Binnen dit project hebben wij een stappenplan ontwikkeld waarmee een verpleeghuisafdeling het voorschrijven van antipsychotica kan aanpakken. Het is gericht op bewustwording van de rol van arts, verzorgenden en psycholoog in het proces van voorschrijven en op het verbeteren van de samenwerking. Samen met een sleutelpersoon gaan zij op zoek naar aanknopingspunten voor verbetering, gebruik makend van een e-module. In een bijeenkomst stellen zij doelen om hun werkwijze zodanig aan te passen dat het voorschrijven van antipsychotica verbetert. De ervaringen zijn zeer positief: instellingen gaven aan dat er door deelname voor het eerst écht met elkaar over antipsychotica werd gesproken. Bij de meeste instellingen is het gebruik van antipsychotica gedaald.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
848022005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. D.L. Gerritsen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc