Mobiele menu

D'ran samen voor vitale werknemers

Projectomschrijving

Hoe kunnen wij werknemers verleiden tot sporten- en bewegen? Dat is een vraag die de Achterhoek graag beantwoord wil zien. Want de hele regio heeft baat bij gezonde en vitale werknemers.
De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is gespecialiseerd in het uitvragen. Daarom werken de HAN en de verschillende Achterhoekse partners samen in dit project. Wij willen graag een antwoord vinden op de volgende vragen (om vervolgens onze interventies hierop af te stemmen): 'Wat weerhoudt werknemers ervan om te bewegen en sporten en wanneer gaan zij dit wel doen?'

  • Wat is de belangrijkste prikkel om te gaan bewegen en sporten (gezondheid/ sociale contacten/ ontspanning)?  
  • Welke voorzieningen zijn daarvoor nodig? (Binnensport of buitensport/georganiseerd/ongeorganiseerd)
  • Welke begeleiding is daarvoor nodig? (Trainers vereniging/commercieel/fysiotherapeuten enz)
  • Welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? (tijd (werkgever) kinderopvang/bereikbaarheid) 

Verslagen


Eindverslag

Vitale medewerkers is een belangrijk aandachtspunt in iedere organisatie. Vaak worden enthousiaste initiatieven opgezet, maar dit sluit veelal aan bij een beperkt aantal medewerkers. In dit project is gezocht naar een wijze om activiteiten te ontwikkelen die een bredere doelgroep bereiken. Hierbij is gekozen is voor een participatieve werkwijze. Met het Graafschap College is aan de hand van empathie maps inzicht verkregen in de verschillende typen medewerkers. Door je te verplaatsen in medewerkers ontstaat een breder perspectief op het probleem en mogelijke oplossingen. De complexiteit van het vraagstuk werd hierdoor zichtbaar. Deze ervaringen nemen we mee naar het netwerk Achterhoek in beweging dat zich richt op het stimuleren van vitaliteit in de regio. Dit wordt o.a. gedaan door het ondersteunen van sport- en beweegaanjagers die binnen organisaties een actieve rol spelen in het (verder) op gang brengen van de bewegingsactiviteiten voor medewerkers.

Samenvatting van de aanvraag

Hoe kunnen wij werknemers activeren om te sporten- en te bewegen? Dat is een vraag die werkgevers, sportaanbieders, politiek en kennisinstellingen in de Achterhoek zich stellen. Al deze actoren hebben om verschillende redenen baat bij gezonde en vitale werknemers. Het antwoord op de vraag kan alleen gevonden worden door de werknemers, werkgevers en sportaanbieders actief te bevragen. De Hogeschool Arnhem Nijmegen past een combinatie van technieken toe om de vraagarticulatie optimaal uit te voeren. In deze aanvraag leest u: - Waarom juist de ontgroenende en krimpende Achterhoek vitale werknemers hard nodig heeft. - Dat verschillende partners samen toe willen en kunnen werken naar een optimaal sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van werknemers. - Dat Achterhoek in Beweging en de Hogeschool Arnhem Nijmegen zich gezamenlijk inzetten voor realisatie van het Plan van Aanpak. - Dat het netwerk wordt uitgebreid met nieuwe partners en dat de huidige samenwerkingen worden versterkt. - Dat vraagarticulatie en gebruiksparticipatie centraal staan. - Dat methodiek, doelgroep en omgeving vernieuwend zijn. Achterhoek in Beweging heeft bewust gekozen voor een ongebruikelijke doelgroep en een vernieuwend netwerk. Dit past bij de intentie en het karakter van een LL. Wij zijn uiteraard bereid om de resultaten te delen.

Kenmerken

Projectnummer:
546006005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Boesveld
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Oude-IJsselstreek