Mobiele menu

Druk of Geluk: de interventie

Het project 'Druk of Geluk: de interventie' richt zich op het aanpakken van burn-out en werkstress, die reeds voor de coronacrisis als belangrijke bedrijfsziekten werden beschouwd. Voor de pandemie ervoer ongeveer 240.000 jongeren burn-outklachten, wat resulteerde in 36% van het werkverzuim. Tijdens de pandemie verdubbelde het aantal werknemers dat met een burn-out worstelde. De interventie heeft als doel om werkgevers, teamleiders en collega's de tools te geven om vandaag de dag mentaal fit en voorbereid te kunnen werken.

Doel

Het hoofddoel van dit project is het versterken van de mentale vitaliteit van jonge werknemers en hun organisaties. Dit wordt bereikt door het verhogen van het werkgeluk bij medewerkers. De focus ligt op het bieden van inzicht in de behoeften van werknemers, het aanreiken van manieren om hierop in te spelen, en het verstrekken van praktische handvatten om duurzaam en structureel werkgeluk op de agenda te zetten.

Aanpak/werkwijze

Om het gestelde doel te bereiken, worden verschillende strategieën ingezet. Hierbij worden onder andere ambassadeurs-/Change Agent-trainingen, intervisiemomenten en een werkende elementen-onderzoeksmethode toegepast. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het integreren van duurzaam werkgeluk als een structureel onderdeel van de bedrijfscultuur.

(Verwachte) Resultaten

Door de implementatie van 'Druk of Geluk: de interventie' worden positieve resultaten verwacht. Hierbij valt te denken aan een merkbare vermindering van burn-outklachten, een verbeterde werksfeer en een toename van het werkgeluk binnen de organisaties. De trainingen en methodieken die worden ingezet, zouden moeten leiden tot duurzame veranderingen in de manier waarop werknemers en organisaties omgaan met mentale gezondheid en werkgeluk.

Meer informatie

Lees meer over Druk of Geluk

Kenmerken

Projectnummer:
10430132220031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. Smit
Verantwoordelijke organisatie:
CNV Jongeren